REFERENTIEPROJECTEN

Wij zijn ervaren in het schrijven van jouw EMVI plan en tendermanagement.

Door onze focus op de winnende strategie, SMART schrijven en professionele vormgeving winnen onze klanten twee derde van de aanbestedingen.

Referentieprojecten Tenderteam

Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. […]

ROK Interim-Management en Organisatieadvies

Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies.

Tijdelijke bruggen A9

Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Zonnepark Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

Raamovereenkomst Civiele Projecten

Strukton heeft onze hulp ingeschakeld voor het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruikt wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons bij het hele proces te betrekken.

Wmo en Jeugdhulp

Onze klant Praktijk voor speltherapie Boven-Leeuwen vraagt onze ondersteuning bij de inschrijving op 2 percelen: Jeugd Begeleiding en Jeugd Behandeling.

Onderhoud openbare verlichting twee gemeenten

Voor deze opdracht schreven wij het plan waarbij we in samenwerking met onze klant in étappes het plan reviewden, aanscherpten, weer reviewden en nog verder aanscherpten. Door continue dóór te vragen komen we uiteindelijk tot heel SMART oplossingen die resulteerden in, onder andere, een maximale score voor het onderdeel Procesbeheersing. Voor de toelichtingsronde bereidden wij […]

Levering elektronische kluisjes Corderius College

Corderius College heeft een tender uitgeschreven voor de levering van lockers in de vorm van een LaaS-concept (Locker as a Service). Ze willen volledig ontzorgd worden bij het ontwerp, de installatie en het gebruik van de lockers en het softwaresysteem op meerdere vestigingen.

Arbodienstverlening Zuidoost Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant wil een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. Door middel van de inzet van een arbodienstverlener wil zij tevens invulling geven aan de wettelijke verplichtingen én inzetten op verzuimbeheersing en preventie. Dit met het doel de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen, zodat deze vitaal en […]

Natuurontwikkeling en vaargeulonderhoud Amstelmeer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wenst een opdrachtgever te kiezen voor het uitbaggeren van twee vaargeulen op een circulaire wijze.

Trajectbegeleiding participatieonderdeel Z-route inburgering

Het schrijven van een aanbestedingsaanbieding is voor STEP geen dagelijkse kost. Daarom benadert het bedrijf Tenderteam om in een redactietraject tips & tricks te krijgen hun antwoord aan te scherpen tot een winnende tekst. 100% SMART en aansprekend geschreven.

Onderhoud waterbergingen Hollandse Delta

De aanbesteding heeft tot doel een RAW-raamovereenkomst af te sluiten, met als titel “Onderhoud waterbergingsgebieden WSHD onderhoudsjaren 2022-2027”, voor het uitvoeren van onderhoud aan de waterbergingsgebieden binnen het verzorgingsgebied van waterschap Hollandse Delta.

Circulaire sloop Juffer Jonker plantsoen

Stichting Zaanse Volkshuisvesting wil ruim 100 nieuwe woningen bouwen op de locatie van oude bedrijfsgebouwen aan het Jonkerplantsoen in Zaanstad.

Verhuur ligplaatsen sloepen

De gemeente Heemstede wenst een ondernemer te selecteren die acht ligplaatsen gebruikt/exploiteert voor de verhuur van volledig elektrisch aangedreven sloepen. Luxe Sloepen Haarlem schakelde onze hulp in voor deze aanbesteding.

Ingenieursdiensten Treinbeveiliging ERTMS

In deze aanbesteding staan de ingenieursdiensten centraal voor de nieuwe treinbeveiligingstechnologie European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit is het grootste vernieuwingsproject van ProRail ooit.

Planstudie Giessenbrug

Rijkswaterstaat gaat een planstudie uitvoeren naar de Giessenbrug. Op dit moment is dit een beweegbare brug, maar dit moet een vaste brug moet worden met een doorvaarhoogte 1,2 meter hoger dan de huidige brug. Naast het ontmantelen van het bewegingswerk en het opschonen van de betonkelder leidt dit tot constructievraagstukken.

Communicatie met hoge kwaliteit en ruime capaciteit

Rijkswaterstaat zocht een communicatiebureau dat communicatieadvies en -uitvoering biedt met een hoge kwaliteit en ruime capaciteit. Wij hielpen Future Communications met tenderstrategie, tendervormgeving en coaching-on-the-job van enkele EMVI-schrijvers van Future Communications. 

Twee ministeries naar niveau 3 op de CO2-Prestatieladder

De korte doorlooptijd zorgt voor een extra gevoel van urgentie, maar door de soepele samenwerking en snelle communicatie met het team van de klant verliep het vlot. We hebben hierdoor in 10 dagen tijd heel veel van elkaar geleerd.    

Realisatie Milieustraat en gemeentewerf (Wijk bij Duurstede)

Gemeente Wijk bij Duurstede zocht een partij die kon helpen bij het realiseren van een nieuw gemeentewerfgebouw met milieustraat, dat aan alle daaraan gestelde eisen voldoet. Hierbij lag de focus op communicatie en duurzaamheid. 

FRUIT Rijkswaterstaat

Dit project gaat om het functioneel ontwerp van de Hartelkering, de Maeslantkering en het locomobiel van de Maeslantkering. Een complex project, maar wel helemaal in het straatje van deze combinatie. Tenderteam hielp een handje.

The show must go on!

Het uitgangspunt was helder: the show must go on. Op geen enkele manier mocht de exploitatie van de beursorganisator en zijn huurders last ondervinden van het werk. Dagelijks rijden hier honderden vrachtwagens over het terrein om te laden en lossen en tijdens evenementen is het een drukte van belang door de toestroom van duizenden bezoekers.

Bouwteam Waterschap

Voor het ontwerpen en realiseren van het cluster ‘Vervangingen en Optimalisaties RWZI’s 2019’ zoekt het waterschap een partner voor de samenwerking in een ‘organiserend ketenteam’, op basis van een bouwteamovereenkomst. Het waterschap start voor deze bouwteamovereenkomst een meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van de ARW 2016.