Referentieprojecten

Wij zijn ervaren in het schrijven van jouw EMVI plan en tendermanagement.

Door onze focus op de winnende strategie, SMART schrijven en professionele vormgeving winnen onze klanten twee derde van de aanbestedingen.

Referentieprojecten Tenderteam

Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

De gemeente Goeree-Overflakkee selecteert een installateur met nautische kennis als bouwteampartner voor de renovatie van de Ophaalbrug Suisendijk.

ROK Interim-Management en Organisatieadvies

We hielpen een bekend inkoop- en interim management bureau in Nederland met het inschrijven op een Raamovereenkomst van de ministeries.

Tijdelijke bruggen A9

We hielpen Janson Bridging met het maken van een tenderdocument voor combinatie VEENIX. Het betrof een B2B-voorstel voor de huur van 8 gigantische, tijdelijke bruggen die in én over de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen. Je kunt ze inmiddels rijdend over de A9 zien liggen!

Zonnepark Aa en Maas

Tenderteam hielp deze tender van Waterschap Aa en Maas binnen te halen met een goed plan van aanpak. Het waterschap zocht – en vond – een installateur die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar lang het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

Raamovereenkomst Civiele Projecten

We hielpen Strukton met reviews op hun plan van aanpak. Ook hielpen we ze met het structuren van hun plan van aanpak, aangezien deze in de RADAR-methode geschreven moet worden. Dit is een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, maar waar wij graag mee helpen.

Wmo en Jeugdhulp

We hielpen ‘Praktijk voor speltherapie Boven-Leeuwen’ met het inschrijven op een aanbesteding met 2 percelen: Jeugd Begeleiding en Jeugd Behandeling. Aanbesteden was nieuw voor deze praktijk dus we hielpen waar we konden.

Onderhoud openbare verlichting twee gemeenten

Een maximale score op Procesbeheersing. Dat was een mooi resultaat voor deze tender in de openbare verlichting. Daarbij schreven we het plan en zorgden we voor een pittige interviewtraining voor de sleutelfunctionarissen.

Levering elektronische kluisjes Corderius College

Corderius College heeft een tender uitgeschreven voor de levering van lockers in de vorm van een LaaS-concept (Locker as a Service). Ze willen volledig ontzorgd worden bij het ontwerp, de installatie en het gebruik van de lockers en het softwaresysteem op meerdere vestigingen.

Arbodienstverlening Zuidoost Brabant

De derde tenderwinst op rij! Dit keer wilde de Omgevingsdienst Zuidoost Brabanteen arbodienstverlener selecteren voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers, zodat deze vitaal en duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Natuurontwikkeling en vaargeulonderhoud Amstelmeer

Met zeer goede planscores hielpen we deze aanbesteding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier binnen te halen. Het betrof een werk voor het uitbaggeren van twee vaargeulen, op een zo circulair mogelijke wijze.

Trajectbegeleiding participatieonderdeel Z-route inburgering

Het schrijven van een aanbestedingsaanbieding is voor STEP geen dagelijkse kost. Daarom benaderde het bedrijf ons om middels reviews & redigeren hun tekst aan te scherpen. Het resultaat was een goed leesbaar, SMART en onderscheidend plan.

Onderhoud waterbergingen Hollandse Delta

We hielpen een groenbedrijf met het schrijven van een plan van aanpak voor de aanbesteding Onderhoud waterbergingsgebieden WSHD onderhoudsjaren 2022-2027 van waterschap Hollandse Delta.

Circulaire sloop Juffer Jonker plantsoen

Stichting Zaanse Volkshuisvesting wil ruim 100 nieuwe woningen bouwen op de locatie van oude bedrijfsgebouwen aan het Jonkerplantsoen in Zaanstad.

Verhuur ligplaatsen sloepen

Natuurlijk zijn we lekker gaan varen met  Luxe Sloepen Haarlem en ons hele team nadat we deze mooie tender hielpen winnen. De gemeente Heemstede wenste acht ligplaatsen te exploiteren voor de verhuur van volledig elektrisch aangedreven sloepen. Probeer het nu zelf uit in Heemstede zouden we zeggen!

Ingenieursdiensten Treinbeveiliging ERTMS

Ingenieursbureau Arcadis schakelde Tenderteam succesvol in bij het bepalen van de winstrategie, het planschrijven en de vormgeving. Eenvoudig was deze tender echter niet.

Planstudie Giessenbrug

Rijkswaterstaat gaat een planstudie uitvoeren naar de Giessenbrug. Op dit moment is dit een beweegbare brug, maar dit moet een vaste brug moet worden met een doorvaarhoogte 1,2 meter hoger dan de huidige brug. Naast het ontmantelen van het bewegingswerk en het opschonen van de betonkelder leidt dit tot constructievraagstukken.

Raamovereenkomst Communicatie RWS

Rijkswaterstaat zocht een communicatiebureau dat communicatieadvies en -uitvoering biedt met een hoge kwaliteit en ruime capaciteit. Wij hielpen Future Communications met de tenderstrategie, schrijven en vormgeving. Daarnaast coachte we enkele schrijvers van hen direct.

Twee ministeries naar niveau 3 op de CO2-Prestatieladder

De korte doorlooptijd zorgt voor een extra gevoel van urgentie, maar door de soepele samenwerking en snelle communicatie met het team van de klant verliep het vlot. We hebben hierdoor in 10 dagen tijd heel veel van elkaar geleerd.    

Realisatie Milieustraat en gemeentewerf (Wijk bij Duurstede)

Gemeente Wijk bij Duurstede zocht een partij die kon helpen bij het realiseren van een nieuw gemeentewerfgebouw met milieustraat, dat aan alle daaraan gestelde eisen voldoet. Hierbij lag de focus op communicatie en duurzaamheid. 

FRUIT Rijkswaterstaat

Opnieuw uitmuntende scores op het plan voor deze klant. Dit project ging om het functioneel ontwerp van de Hartelkering, de Maeslantkering en het locomobiel van de Maeslantkering. Een complex project, maar wel helemaal in het straatje van deze combinatie. Tenderteam hielp een handje.

The show must go on!

Het uitgangspunt was helder: the show must go on. Op geen enkele manier mocht de exploitatie van de beursorganisator en zijn huurders last ondervinden van het werk. Dagelijks rijden hier honderden vrachtwagens over het terrein om te laden en lossen en tijdens evenementen is het een drukte van belang door de toestroom van duizenden bezoekers.

Bouwteam Waterschap

Voor het ontwerpen en realiseren van het cluster ‘Vervangingen en Optimalisaties RWZI’s 2019’ zoekt het waterschap een partner voor de samenwerking in een ‘organiserend ketenteam’, op basis van een bouwteamovereenkomst. Het waterschap start voor deze bouwteamovereenkomst een meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van de ARW 2016.