Circulaire sloop Juffer Jonker plantsoen

  Wat houdt het project in? 

  Stichting Zaanse Volkshuisvesting (ZVH) wil ruim 100 nieuwe woningen bouwen op de locatie van oude bedrijfsgebouwen aan het Jonkerplantsoen in Zaanstad. De wens van deze opdrachtgever is om de sloop van deze oude bedrijfspanden zo circulair mogelijk te doen. In de aanbesteding daagt ZVH de markt uit om de meest duurzame en verantwoorde wijzen van slopen/demonteren aan te bieden.

  Het werk bestaat onder andere uit:
  – het verwijderen en afvoeren/circulair slopen van de bestaande opstallen;
  – het wind- en waterdicht maken van de bestaande NUTS-voorziening;
  – het saneren van de aanwezige asbesthoudende bouwstoffen/materialen;
  – het inpandige trafostation en afkoppelen/dichtzetten van de aanwezige gebouwaansluitingen incl. de coördinatie met de nutsbedrijven;
  – het afknippen en inmeten van bestaande funderingspalen;
  – het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van de ontwikkeling van de JonkerJuffer.

  "Hartelijk bedankt voor de professionele ondersteuning!"

  Tendermanager New Horizon

  Wat hebben we gedaan? 

  New Horizon is specialist op het gebied van duurzaam ontmantelen van gebouwen en werd in 2015 opgericht met een uitgesproken circulaire missie. Alles in een gebouw beschouwt New Horizon vanuit zijn waarde. Het enige dat niet voor herinzet geschikt is, zijn gevaarlijke (grond-)stoffen zoals asbest. Aan ons de opdracht om ZVH ervan te overtuigen dat New Horizon dé partij is om een sloopopdracht circulair uit te voeren.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Spreek je met de mensen van New Horizon dan valt de bevlogenheid op om deze missie concreet te maken. Als iets niet kan, dan gaat New Horizon in conclaaf met zijn partners om een technologie te ontwikkelen die duurzamere herinzet mogelijk maakt. Dat werkt heel inspirerend en is een genot om in de aanbieding te beschrijven. Wat kan er veel, vaak veel méér zelfs. Neem een materiaal als beton, meestal op zijn best weggewerkt als wegfundering. New Horizon heeft met zijn partners voor beton een betere bestemming in petto. Hun eigen innovatie de smart liberator scheidt de bestanddelen zo dat deze opnieuw ingezet kunnen worden voor de productie van beton: Circulariteit 2.0!

  New Horizon zelf is een bedrijf van aanpakken. Ook in deze tender valt op hoe snel we met elkaar schakelen om voor de subgunningscriteria een mooi Plan van Aanpak op te stellen. In 2 weken tijd schrijven we de aanbieding met tussendoor een Teams-sessie om de inhoud aan te scherpen.

  ZVH erkent de meerwaarde van de maatregelen als goed tot zeer goed en vindt de uitwerking zeer SMART. New Horizon wint deze aanbesteding dan ook overtuigend!

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderstrateeg

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

  Raamovereenkomst Civiele Projecten

  Strukton heeft onze hulp ingeschakeld voor het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruikt wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons bij het hele proces te betrekken.