Welke beoordelingssystematieken kun je tegenkomen bij tenders?

Je wilt meedoen aan meer aanbestedingen en wilt weten welke beoordelingssystematieken er zoal worden gehanteerd.  De meest voorkomende zijn EMVI, ook wel BPKV, maar er zijn ook andere systematieken om tenders te beoordelen. Je moet altijd goed de beoordelingssystematiek van de opdrachtgever doorgronden om je strategie te kunnen bepalen. Hieronder bespreken we enkele van de meest voorkomende beoordelingssystematieken. Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het schrijven van je plannen binnen een van deze systematieken? Tenderteam heeft de ervaring en kennis om de scores zo optimaal mogelijk te maken. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse beoordelingssystematieken.

Beoordelingssystematiek laagste prijs

Vroeger werden er veel tenders uitgeschreven waarbij het alleen maar ging om de laagste prijs. Die tenders komen veel minder voor, maar er zijn nog steeds opdrachtgevers die deze beoordelingssystematiek kiezen. Als je inschrijft, wordt jouw prijs dus vergeleken met de prijs van alle inschrijvers. En wordt dus verder niet gekeken naar de kwaliteit van de aanbieders, het gaat puur op prijs. Dit soort tenders wordt bijvoorbeeld uitgeschreven als de opdrachtgever heel goed weet wat hij wil. Hij weet wat hij wil inkopen en welke kwaliteit die producten of diensten moeten hebben. Dit is dan ook vaak nauwgezet vastgelegd in een uitgebreid bestek met daarbij (veel) harde, controleerbare minimumeisen. Voor het opstellen van het bestek wordt in dit soort prijsvragen ook vaak gebruikgemaakt van gestandaardiseerde methoden, zoals RAW. Hierin staat de kwaliteit van het gevraagde precies beschreven en de inschrijver kan ook nauwgezet (op regelniveau) de gevraagde onderdelen afprijzen. De beoordelingssystematiek ‘laagste prijs’ bied dus geen ruimte voor een innovatief plan of meerwaarde bovenop wat gevraagd wordt, het is gewoon u roept, wij draaien.

Beoordelingssystematiek EMVI

Het kan ook zijn dat de opdrachtgever werkt met de beoordelingssystematiek EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Dat betekent dat hij rekent met een fictieve aftrek voor de kwaliteit van de plannen. In dergelijke prijsvragen moet je naast een prijsopgave ook een kwaliteitsplan indienen. De opdrachtgever bepaalt over welke onderwerpen het kwaliteitsplan moet gaan en geeft een bepaalde weging aan elk onderwerp. Per onderwerp is daarmee van tevoren vastgesteld hoeveel punten of hoeveel fictieve aftrek van je prijs je ‘verdient’ met de kwaliteit van je plan. De punten of de fictieve prijs worden vergeleken met je prijs en met een integrale berekening wordt bepaald wie de uiteindelijk winnaar is. 

Beoordelingssystematiek BPKV

De beoordelingssystematiek BPKV (Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding) is ook een systematiek die beoordeelt op de plannen in bepaalde prijs-kwaliteitverhouding. Feitelijk is het de opvolger van de beoordelingssystematiek EMVI.  In 2016 is de Aanbestedingswet aangepast en destijds is ook de betekenis van EMVI veranderd. Wat voorheen de beoordelingssystematiek EMVI was, is beoordelingssystematiek BPKV geworden. Met de verandering is EMVI een term geworden waaronder die varianten met verschillende gunningscriteria vallen: BPKV, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle) en laagste prijs. In de markt worden echter de termen EMVI en BPKV door elkaar gebruikt. EMVI is dus nog steeds niet ingeburgerd als containerbegrip voor deze drie varianten, maar wordt dagelijks gebruikt waarmee dan bedoelt wordt een beoordelingssystematiek waarbij hogere kwaliteit, duurzamer, sneller, minder hinder of meer garantie gewaardeerd worden ten opzichte van de prijs. Wat we eigenlijk BPKV moeten noemen dus! 

Meer informatie over beoordelingssystematieken voor tenders?

Wil je meer weten over de beoordelingssystematieken die de opdrachtgever kan hanteren? Waar je op moet letten of hoe je je scores maximaliseert? Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact met ons op.