Welke beoordelingssystematieken kun je tegenkomen bij tenders?

Je wilt meedoen aan meer aanbestedingen en wilt weten welke beoordelingssystematieken er zoal worden gehanteerd.  De meest voorkomende zijn EMVI, ook wel BPKV, maar er zijn ook andere systematieken om tenders te beoordelen. Je moet altijd goed de beoordelingssystematiek van de opdrachtgever doorgronden om je strategie te kunnen bepalen. Hieronder bespreken we enkele van de meest voorkomende beoordelingssystematieken. Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het schrijven van je plannen binnen een van deze systematieken? Tenderteam heeft de ervaring en kennis om de scores zo optimaal mogelijk te maken. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse beoordelingssystematieken.

Beoordelingssystematiek: laagste prijs

Vroeger werden er veel tenders uitgeschreven waarbij het alleen maar ging om de laagste prijs. Die tenders komen veel minder voor, maar er zijn nog steeds opdrachtgevers die deze beoordelingssystematiek kiezen. Als je inschrijft, wordt jouw prijs dus vergeleken met de prijs van alle inschrijvers. Dit heet ook wel een ‘relatieve beoordeling’. Dit soort tenders wordt bijvoorbeeld uitgeschreven als de opdrachtgever heel goed weet wat hij wil. Hij heeft de kwaliteit die hij zoekt, precies voor ogen en legt dit vast in de uitvraag. Zo’n uitvraag bestaat dan uit een uitgebreid bestek met daarbij harde, controleerbare minimumeisen. Voor het opstellen van het bestek wordt in dit soort prijsvragen ook vaak gebruikgemaakt van gestandaardiseerde methoden, zoals RAW. Hierin staat de kwaliteit van het gevraagde precies beschreven. De beoordelingssystematiek ‘laagste prijs’ laat weinig ruimte voor een innovatief plan of voor meer kwaliteit dan het gevraagde minimum.

Beoordelingssystematiek EMVI

Het kan ook zijn dat de opdrachtgever werkt met de beoordelingssystematiek EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Dat betekent dat hij rekent met een fictieve aftrek voor de kwaliteit van de plannen. In dergelijke prijsvragen moet je naast een prijsopgave ook een kwaliteitsplan indienen. De opdrachtgever bepaalt over welke onderwerpen het kwaliteitsplan moet gaan en geeft daar een bepaalde score voor. Per score is van tevoren vastgesteld hoeveel euro’s fictieve aftrek je krijgt voor de kwaliteit van je plan(onderdelen). De fictieve prijs wordt van je ingediende prijs afgetrokken. De opdrachtgever beoordeelt vervolgens wie na fictieve aftrek de laagste prijs heeft ingediend volgens deze beoordelingssystematiek.

Beoordelingssystematiek BPKV

De beoordelingssystematiek BPKV (Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding) is ook een systematiek die beoordeelt op de plannen in bepaalde prijs-kwaliteitverhouding. Feitelijk is het de opvolger van de beoordelingssystematiek EMVI.  In 2016 is de Aanbestedingswet aangepast en destijds is ook de betekenis van EMVI veranderd. Wat voorheen de beoordelingssystematiek EMVI was, is beoordelingssystematiek BPKV geworden. En EMVI is een begrip geworden voor de drie gunningscriteria: BPKV, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle) en laagste prijs. In de markt worden echter de termen EMVI en BPKV door elkaar gebruikt. EMVI is niet ingeburgerd als containerbegrip voor de drie criteria, maar is nog steeds een beoordelingssystematiek waarbij hogere kwaliteit, duurzamer, sneller, minder hinder of meer garantie  gewaardeerd worden ten opzichte van de prijs. Net als BPKV. 

Meer informatie over beoordelingssystematieken voor tenders?

Wil je meer weten over de beoordelingssystematieken die de opdrachtgever kan hanteren? Waar je op moet letten of hoe je je scores maximaliseert? Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact met ons op.