Circulariteit in technische tenders, waar moet je aan denken?

Circulariteit is een hot item. In veel tenders wordt dan ook gevraagd wat je denkt te doen aan circulariteit binnen jouw vakgebied. Dat is wel een reden om er wat dieper in te duiken. Soms geeft de opdrachtgever aan waar je aan kunt denken, maar vaak ook word je voor de leeuwen gegooid: bedenk maar wat voor circulariteit. Wij komen vaak heel algemene vragen tegen. Heb je hulp nodig bij het brainstormen over de mogelijkheden in jouw vakgebied, binnen jouw organisatie of voor dit specifieke project? Of wil je weten hoe je circulariteit een plek kunt geven in je EMVI-plan? Tenderteam heeft ervaring met het meedenken over circulariteit in technische tenders. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je enkele tips voor circulariteit in technische tenders.

Circulariteit: waar hebben we het dan over?

Om te begrijpen waar de opdrachtgever naar op zoek is, moet je eerst kijken wat hij precies bedoelt. De termen duurzaamheid, circulariteit en hergebruik worden namelijk heel veel door elkaar gebruikt. Daarom eerst maar even wat definities. Duurzaamheid betekent dat iets weinig aan slijtage onderhevig is (en dus langdurend is) of dat het het milieu weinig belast (duurzame energie). Hergebruik (recycling) betekent dat je afval als grondstof gebruikt voor nieuwe producten (wat natuurlijk wel duurzaam is, maar niet alle duurzaamheid bestaat uit hergebruik). Circulariteit gaat veel verder. Circulariteit betekent dat alle ketens gesloten zijn. Producten kunnen tot in componenten of zelfs grondstoffen uit elkaar gehaald worden, die dan opnieuw worden gebruikt. En daarna weer. Er is geen afval meer.

Circulariteit en de praktijk

Nederland heeft als doel om een 100% circulaire economie te zijn in 2050. Geen wonder dus dat veel organisaties vragen om aandacht te schenken aan circulariteit in hun tenders. Vooral overheidsinstellingen hebben hier belangstelling voor. Wat is er allemaal mogelijk, maar ook hoe borg je circulaire maatregelen en hoe verifieer je ze? Je moet dan immers al heel ver vooruitkijken, naar het moment waarop je product weer uit elkaar gehaald zal worden omdat het niet meer voldoet. In de praktijk blijken circulaire oplossingen ook nog niet eenvoudig, omdat er in sommige branches nog weinig materialen zijn die je kunt hergebruiken. We moeten circulariteit nog met zijn allen opbouwen.

Circulariteit in je tender

Als je wat circulariteit betreft, echt iets wilt toevoegen aan je tender (en uiteindelijk aan de maatschappij, natuurlijk), kun je verder nadenken over hoe jij kunt bijdragen binnen bepaalde ketens. Ook al lukt circulariteit nog niet in iedere keten, maak een begin. Denk aan:

– de waterketen: wat doe je met afvalwater, wat doe je met regenwater,  hoe kun je water gebruiken als grondstof?

 

– de energieketen: gebruik bij ieder product en bij iedere dienst de Trias Energetica. 1. Beperk de energievraag, 2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen (duurzaam), 3. Gebruik fossiele energiebronnen zo min mogelijk en dan efficiënt (of met biocomponent).

 

– materialen, grondstoffen: bekijk of je materialen zo kunt verwerken dat ze op hoge waarde kunnen circuleren, bijvoorbeeld door componenten te hergebruiken of door grondstoffen terug te winnen.

 

– groen, gezondheid, welzijn: hoe kun je bijdragen aan biodiversiteit, meer groen, de compensatie van CO2, gezondheid bevorderen door slim ontwerp, hoe vermijd je toxische stoffen, kun je biocomponenten toevoegen aan je product, hoe kun je luchtkwaliteit verbeteren, fijnstof opvangen et cetera?

Sparren over circulariteit in jouw tenders?

Wil je sparren over welke mogelijkheden je hebt om in je tender circulariteit een plek te geven? Welke maatregelen voor circulariteit jij in dit specifieke project kunt inzetten? Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact met ons op.