Je wilt inschrijven op een aanbesteding en wilt weten wat verifieerbare prestatie-informatie (VPI) is en hoe je die kunt toepassen in je EMVI-plan. Verifieerbare prestatie-informatie is belangrijk om aan te tonen hoe goed je bepaalde activiteiten beheerst en hoe je daarin onderscheidend bent ten opzichte van de concurrentie. Vertellen hoe goed je bent, is niet voldoende. Je moet datgene wat je wilt bereiken voor je opdrachtgever SMART maken. Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het SMART maken van je plannen voor een tender? Tenderteam heeft de ervaring en kennis om jouw VPI’s zo eenduidig mogelijk te presenteren. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze página vind je meer informatie over VPI’s.

VPI: overtuig de opdrachtgever van je prestaties

Bij aanbestedingen waarin om een EMVI-plan of BPKV-plan wordt gevraagd, moet je een plan schrijven over de kwaliteit die je gaat leveren op de onderdelen die de opdrachtgever heeft bepaald. Dat kan een plan zijn voor de fasering van het project, een plan voor de processen die je wilt doorlopen, de hinder die de omgeving ondervindt van jouw werkzaamheden en wat je daaraan gaat doen, de maatregelen die je neemt om duurzamer te werken enzovoort. Vertellen wat je gaat doen, is niet genoeg. Om de plannen SMART te maken, voeg je VPI’s toe, verifieerbare prestatie-informatie. In feite onderbouw je je beloftes met deze VPI’s: je maakt concreet wat je belooft.

Met VPI onderbouw je je maatregelen

In antwoord op de vragen in de leidraad, beschrijf je de maatregelen die je gaat nemen op dat onderdeel. Bijvoorbeeld om de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, neem je maatregelen voor minder overlast van geluid, stof of parkeerdruk. Je krijgt een hogere score van de opdrachtgever als je deze maatregelen onderbouwt met prestatie-indicatoren (VPI’s). Je schrijft dus niet dat je veel minder geluid zult produceren (of dat je ‘zo veel mogelijk’ geluid gaat reduceren), maar vertelt precies hoeveel decibel geluid je gaat produceren op welke dagen en op welke tijdstippen, hoeveel dat minder is door je maatregelen en hoe je dat gaat aantonen.

Welke VPI’s hangen af van de vraag van de opdrachtgever

Feitelijk betekent verifieerbare prestatie-informatie of VPI toevoegen in je plan dus het SMART maken van je maatregelen. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Ofwel: het eenvoudig en eenduidig beschrijven van je maatregelen. Je kunt denken in het aantal dagen dat je een bepaalde activiteit uitvoert, het aantal decibellen geluid die je reduceert, het aantal tonnen CO2 die je reduceert, maar ook in aantallen tevreden gebruikers of omwonenden, het aantal klachten, de snelheid waarmee klachten worden afgehandeld (binnen 2 dagen is er een monteur van ons bij u op locatie, of binnen 2 dagen is de klacht opgelost), hoeveel procent je bespaart op de kosten enzovoort. Wat de belangrijke prestatie-indicatoren voor jouw plan zijn, wordt bepaald door de vraag in de leidraad en door de belangrijke handelingen in je vakgebied.

Meer informatie over VPI, verifieerbare prestatie-informatie in tenders?

Wil je meer weten over welke verifieerbare prestatie-informatie in jouw branche van belang is? Wil je meer weten over hoe je VPI’s inzet in je EMVI-plannen? Spar met één van onze tenderstrategen. Of kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact met ons op.