Review aanbestedingsplan

Wil je een review op het door jouw geschreven aanbestedingsplan? Een check of de beantwoording aansluit bij de uitvraag en de gunningscriteria? Dat doen we graag voor je!

Wij kijken door de bril van de aanbestedende dienst naar jouw plan en voorzien je uitgebreid van verbeteradvies.

Review op jouw aanbestedingsplan

We reviewen het door jullie geschreven plan op basis van de beoordelingscriteria en geven concrete verbeteradviezen die jullie direct kunnen doorvoeren. Bij het reviewen doen we ook altijd een reviewoverleg met de door jullie aangewezen personen. Samen lopen we dan het plan door en wij lichten onze bevindingen en adviezen nog eens toe. Waar nodig tonen we voorbeeldteksten, of herschrijven we ter plekke een stukje tekst, zodat jullie heel praktisch vooruit kunnen na onze review.

Tijdens onze review letten wij ten minste op:

  • of de juiste tekststructuur is gekozen;
  • of de klantvraag juist is beantwoord;
  • of de meerwaardes duidelijk overkomen;
  • of alle teksten duidelijk en SMART zijn geschreven;
  • of de beloftes en resultaten goed onderbouwd zijn.

 

Vraag vrijblijvend een review aan

Ons reviewproces

Aanvraag
We hebben eerst een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. We bespreken jouw wensen en hoe wij kunnen helpen. Op basis hiervan sturen we een offerte.
Voorbereiding
In een startoverleg nemen we door welke documenten we reviewen en wanneer. We sturen je een lijst van documenten die we nodig hebben en plannen het reviewoverleg alvast in.
Review
De aanbestedingsdoumenten en het plan dat jullie hebben geschreven lezen we nauwgezet door. We reviewen de beantwoording en plaatsen verbetertips in het plan.
Reviewoverleg
In het reviewoverleg leggen we onze belangrijkste bevindingen uit en geven we extra tips. Verder gaan we in op jullie vragen en tonen we relevante voorbeelden ter inspiratie.
Nazorg
Na het reviewoverleg verbeteren jullie zelf het plan. Hierbij komen mogelijk nieuwe vragen op. Wij helpen deze te beantwoorden en kijken waar nodig nog even mee.

Vraag vrijblijvend een review aan

Aanvraag review
Review aanbestedingsplan

Portfolio Tenderteam

Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. […]

ROK Interim-Management en Organisatieadvies

Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies.

Neem contact op met onze tenderstrateeg voor een vrijblijvende kennismaking

Jeffrey blog

Zeist