Strategische sessies

Extern tenderbureau helpt met een frisse blik en kritische vragen

Wij bieden strategische sessies die jullie helpen tijdens de verschillende fasen van een aanbesteding. Tenderspecialisten ervaren namelijk vaak dat het onder tijdsdruk lastig is om aandacht te geven aan de strategie en verbeteringen. In onze sessies helpen we daarom met strategische keuzes en het oppakken van kansen. Hieronder vind je de vier meest voorkomende onderwerpen voor zulke strategische sessies:

Interview training

Een goede score voor het gunningscriterium “Interview” vraagt om een goede voorbereiding van de sleutelfunctionarissen die naar het interview gaan. Tenderteam ondersteunt in deze voorbereiding met onze interviewtraining. Deze training bestaat uit uitleg over wat je kunt verwachten tijdens het interview, het toetsen van casus- en dossierkennis en het geven van feedback op hoe je overkomt als sleutelfunctionaris.

Bouwteam

Een bouwteam is een populaire contractvorm waar nog niet iedereen mee te maken heeft gehad. Tijdens een bouwteamsessie gaan we in op hoe deze contractvorm precies werkt: wat is er anders bij een bouwteamcontract? Wat verwachten opdrachtgevers van je? Hoe organiseer je het project en wie zet je in?

Project Start-Up

Een succesvol project begint bij een goede Project Start-Up tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij faciliteren deze sessie als externe facilitator. De inhoud van de PSU wordt in overleg met u door onze facilitator voorbereid. Veelvoorkomende agendapunten zijn een gemeenschappelijke projectvisie, persoonlijke kennismaking tussen mensen die veel gaan samenwerken, verwachtingen die men over en weer heeft en een tekenmoment. Na afloop van de PSU delen we de belangrijkste resultaten van deze sessie.

Daarna voeren we dry-runs uit. Zo worden jullie optimaal voorbereid op het werkelijke gesprek met de opdrachtgever.

Winworkshop

Onze tenderspecialisten faciliteren een dag waarin je met collega’s ontdekt hoe je komend jaar veel meer tenders gaat winnen. We zoomen in op de opdrachtgevers en aanbestedingen die eraan komen. Welke gunningscriteria zullen zij in de aanbestedingsleidraad opnemen? En hoe zijn we voorbereid om de tender te winnen zodra deze binnenkomt? We maken een analyse van de sterke en zwakke punten van het bedrijf, kansen en bedreigingen in de markt en actuele trends. Op basis hiervan formuleren we winnende ideeën voor in toekomstige aanbestedingsplannen. We sluiten de dag af met het formuleren van acties om te realiseren na deze dag.

Meer informatie?

Cursussen

Andere cursussen

Jeffrey-transparent-text

Op elke gewenste locatie