Ingenieursdiensten Treinbeveiliging ERTMS

  Wat houdt het project in? 

  In deze aanbesteding staan de ingenieursdiensten centraal voor de nieuwe treinbeveiligingstechnologie European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit is het grootste vernieuwingsproject van ProRail ooit. Met het digitale systeem ERTMS voldoet Nederland aan de Europese normen en sluit aan op de Europese standaard. Alle informatie om de trein te besturen, zoals snelheden en remafstanden, worden via dit digitale systeem aan de machinist doorgegeven. Bestaande seinen zijn hierdoor niet meer nodig en verdwijnen. Deze overstap van een analoog naar digitaal systeem vraagt veel van de sector en is de grootste veranderopgave.

  ProRail heeft een aantal deelbaanvakken gedefinieerd om gefaseerd de transitie te doorlopen en ervaring op te doen voor de verdere uitrol van ERTMS door heel Nederland.

  In de aanbesteding vraagt ProRail drie kwaliteitscriteria uit:

  1. Optimale beheersing van raakvlakken
  2. Optimale borging van integraliteit
  3. Optimale reductie CO2-emissie
  "Tenderteam kan lange, inhoudelijke discussies samenvatten in een korte zin. Zij hebben de scherpte op de juiste bewijzen bij de juiste prestatie."

  Tendermanager Arcadis

  Wat hebben we gedaan? 

  Ingenieursbureau Arcadis schakelt Tenderteam in bij het bepalen van de strategie, de beantwoording van de eerste 2 kwaliteitscriteria en de vormgeving van de definitieve aanbieding.

  Verschillende vakspecialisten met specifieke klantkennis nemen deel aan het aanbestedingsteam. Met bestudering van vorige plannen, brainstormsessies, discussies rond het whiteboard en 1:1 interviewtechnieken krijgen we dan ook ontzettend veel informatie met meerwaarde boven water. Dit schrijven wij vervolgens in het voorgeschreven format met de beoordelingsmethode RADAR.

   

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Het door en door kennen van de opdrachtgever maakte het tegelijkertijd lastig om al die beschikbare klantkennis af te bakenen. Onze taak is de juiste informatie uit dit team te krijgen voor een kernachtige, rake beantwoording van de gunningscriteria. Hiervoor gaat het om kritisch doorvragen én om het Arcadis-team te helpen knopen door te hakken. Uiteindelijk is dat gelukt en ligt er een prachtig vormgegeven plan dat de potentie van Arcadis goed verwoordt. Dat ziet ook opdrachtgever ProRail: Arcadis wint deze tender met tweemaal een 8 en tweemaal een 10 (!) voor de kwaliteitscriteria. Arcadis heeft daardoor recht op een premium tarief en hun voorkeursperceel.

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderstrateeg

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

  Raamovereenkomst Civiele Projecten

  Strukton heeft onze hulp ingeschakeld voor het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruikt wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons bij het hele proces te betrekken.