Twee-fasen-contracten komen steeds vaker voor in Nederland. In de afgelopen jaren is er elk jaar opnieuw een forse toename te zien in het aantal aanbestedingen dat op deze wijze gegund wordt. Dat jij hier terecht bent gekomen betekent waarschijnlijk dat ook jij nu in aanraking bent gekomen met een aanbesteding op basis van een twee-fasen-contract. 

Wil je weten wat de gevolgen zijn van een tweefasecontract voor je inschrijving? Of ben je op zoek naar iemand die je kan helpen de transitie te maken die nodig is voor deze ‘nieuwe’ manier van werken? Lees verder.

Twee-fasen-contract: wat is het?

Simpel gezegd is een twee-fasen-contract een aanbesteding waarbij de ontwerpfase en de realisatiefase van elkaar gescheiden zijn. In de ontwerpfase bundel je je krachten met de opdrachtgever, vaak in de vorm van een bouwteam. Doordat jullie intensief samenwerken ontstaat er een situatie waarin jouw kennis en expertise maximaal ingezet kan worden en de opdrachtgever volledig betrokken wordt bij het ontwerpproces. Er wordt ruimte gemaakt om gezamenlijk oplossingen en ideeën te bespreken en er is openheid en transparantie over beheersing van de begroting en risico’s.

Pas als de gezamenlijke ontwerpfase succesvol is afgerond wordt er een overeenkomst gesloten voor de realisatiefase – of wordt er afgezien van een verdere samenwerking.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Je komt terecht in een andere situatie dan waar je aan gewend bent. ‘Normaal’ is het zo dat je een geïntegreerd plan presenteert, waarbij de beste kwaliteit voor de beste prijs de doorslag geeft.  In het geval van een twee-fasen-contract gaat de opdrachtgever op zoek naar de beste partner om samen tot een formulering van het ontwerp te komen. 

Een aanbesteding wordt gegund op basis van kwalitatieve criteria, en niet de prijs in euro’s onder de streep. Die criteria bestaan vaak uit de volgende elementen: een kansendossier, een risicodossier, een document waarin je uiteenzet hoe je zult samenwerken met de opdrachtgever en de samenstelling van je team.  

Belangrijk om te weten is dat de tenderfase in tegenstelling tot het reguliere aanbestedingsproces vaak veel korter is: het heeft wel iets weg van een schoonheidswedstrijd.

Hoe kan Tenderteam jou hierbij helpen?

Om voor een twee-fasen-contract in aanmerking te komen moet je jezelf dus meteen laten zien aan een opdrachtgever.  Onze tenderspecialisten helpen jou om je organisatie op een positieve manier aan de opdrachtgever te presenteren. Wil je graag eens sparren met een van onze tenderspecialisten? Neem direct contact met ons op!