Raamovereenkomst Civiele Projecten

  Wat houdt het project in? 

  De scope van de Overeenkomst is het opzetten van een dienstverlening voor het realiseren van civiele projecten in de openbare ruimte, waarbij diensten, leveranties en werken, binnen de Overeenkomst, op projectbasis geleverd kunnen worden door drie partijen waarmee een Overeenkomst wordt aangegaan. Het gaat hierbij om werkzaamheden op het gebied van groot onderhoud, vervangingsonderhoud, herinrichting van de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte bij ontwikkelprojecten. In mindere mate kunnen ook ontwerpwerkzaamheden onderdeel zijn van de Opdracht.

  De projecten kunnen betrekking hebben op één of meer van de onderstaande onderdelen. De opsomming is niet-limitatief. Het betreft groot onderhoud, vervangingsonderhoud en herinrichting van:

  • wegen, straten, parken en pleinen;
  • beplanting en bomen;
  • riolering;
  • openbare verlichting;
  • verkeersregelinstallaties. oevers, kades, kunstwerken (bruggen) en aanmeervoorzieningen.
  "Jullie denken goed mee in de aanbesteding en propositie van Strukton. Edwin heeft parate kennis van RADAR en deze schrijfwijze aan tafel gebracht. "

  Stefan Geers | Tendermanager

  Wat hebben we gedaan? 

  We hebben samen de leidraad doorgenomen en Strukton meegenomen in de RADAR-schrijfwijze en -beoordeling. Hoe werkt RADAR precies en hoe wordt dit beoordeeld? We schreven hier eerder een blog over.

  Op basis van de leidraad is een tekststructuur opgezet. Vervolgens is deze tekststructuur omgezet naar een storyboard. En toen op naar de eerste geschreven versie! Daarna hielden we reviewrondes om elke versie continu te verbeteren. Na de laatste reviewronde is de definitieve versie gereed om in te dienen.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Strukton had onze hulp in eerste instantie ingeschakeld voor alleen het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruikt wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons vanaf de start bij het proces te betrekken.

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderstrateeg

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

  Wmo en Jeugdhulp

  Onze klant Praktijk voor speltherapie Boven-Leeuwen vraagt onze ondersteuning bij de inschrijving op 2 percelen: Jeugd Begeleiding en Jeugd Behandeling.