Raamovereenkomst Civiele Projecten

  Wat houdt het project in? 

  De scope van de Overeenkomst is het opzetten van een dienstverlening voor het realiseren van civiele projecten in de openbare ruimte, waarbij diensten, leveranties en werken, binnen de Overeenkomst, op projectbasis geleverd kunnen worden door drie partijen waarmee een Overeenkomst wordt aangegaan. Het gaat hierbij om werkzaamheden op het gebied van groot onderhoud, vervangingsonderhoud, herinrichting van de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte bij ontwikkelprojecten. In mindere mate kunnen ook ontwerpwerkzaamheden onderdeel zijn van de Opdracht.

  De projecten kunnen betrekking hebben op één of meer van de onderstaande onderdelen. De opsomming is niet-limitatief. Het betreft groot onderhoud, vervangingsonderhoud en herinrichting van (1) wegen, straten, parken en pleinen (2) beplanting en bomen; (3) riolering; (4) openbare verlichting en (5) verkeersregelinstallaties, oevers, kades, kunstwerken (bruggen) en aanmeervoorzieningen.

  "Jullie denken goed mee in de aanbesteding en propositie van Strukton. Edwin heeft parate kennis van RADAR en deze schrijfwijze aan tafel gebracht. "

  Stefan Geers | Tendermanager

  Wat hebben we gedaan? 

  We hebben samen de leidraad doorgenomen en Strukton meegenomen in de RADAR-schrijfwijze en -beoordeling. Hoe werkt RADAR precies en hoe wordt dit beoordeeld? We schreven hier eerder een blog over.

  Op basis van de leidraad is een tekststructuur opgezet. Vervolgens is deze tekststructuur omgezet naar een storyboard. En toen op naar de eerste geschreven versie! Daarna hielden we reviewrondes om elke versie continu te verbeteren. Na de laatste reviewronde is de definitieve versie gereed om in te dienen.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Strukton had onze hulp in eerste instantie ingeschakeld voor alleen het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruik wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons vanaf de start bij het proces te betrekken.

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee selecteert een installateur met nautische kennis als bouwteampartner voor de renovatie van de Ophaalbrug Suisendijk.

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  We hielpen een bekend inkoop- en interim management bureau in Nederland met het inschrijven op een Raamovereenkomst van de ministeries.

  Tijdelijke bruggen A9

  We hielpen Janson Bridging met het maken van een tenderdocument voor combinatie VEENIX. Het betrof een B2B-voorstel voor de huur van 8 gigantische, tijdelijke bruggen die in én over de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen. Je kunt ze inmiddels rijdend over de A9 zien liggen!