Trajectbegeleiding participatieonderdeel Z-route inburgering

  Wat houdt het project in? 

  Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Een belangrijk onderdeel van de Wet inburgering 2021 is dat de gemeenten een regierol krijgen voor de inburgering van inburgeringsplichtigen. In de ‘Regionale nota voor de invoering van de Wet inburgering 2021 2021’ hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen de lokale inhoudelijke uitgangspunten voor de uitvoering van de nieuwe wet vastgesteld en nader uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel en zo goed mogelijk integreren in onze regio. Maatwerk staat daarbij centraal. Ook houdt dit in dat de aanbieder persoonlijke begeleiding biedt, signaleert en doorverwijst. De aanbieder opereert in een netwerk van gemeenten, Werkbedrijf en andere aanbieders. Organisaties dragen via eigen taken een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ondersteuning en begeleiding van inburgeringsplichtigen in hun integratieproces.

  "We zijn enorm geholpen met deze plezierige samenwerking, nuttige adviezen en het goede werk! "

  Thijs Oude Vrelink | Algemeen coördinator STEP

  Wat hebben we gedaan? 

  Gemeente Nijmegen selecteert de winnende kandidaat op basis van drie gunningscriteria:

  1) Plan van Aanpak Trajectbegeleiding
  2) Samenwerking
  3) Nijmeegse aandachtpunten.

  Het schrijven van een aanbestedingsaanbieding is voor STEP geen dagelijkse kost. Daarom benaderde het bedrijf Tenderteam om in een redactietraject tips & tricks te krijgen hun antwoord aan te scherpen tot een winnende tekst, die 100% SMART en aansprekend geschreven moest zijn. Het project start met de 60%-versie die STEP zelf al heeft geschreven. Tenderteam redigeerde deze opzet door teksten te herschrijven en de informatie te herschikken. In een redactiesessie licht onze tenderschrijver deze wijzigingen toe waardoor STEP deze adviezen in toekomstige tenders ook zelfstandig kan toepassen.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Gemeente Nijmegen maakte voor deze aanbesteding onderscheid in 2 percelen waarbij STEP inschreef voor het perceel ‘de Z-route’. Maximaal 2 aanbieders werden hiervoor geselecteerd. De gemeente zag in de aanbieding graag terug hoe de aanbieder een verbinding maakt met de gemeente. Ons doorvragen tijdens de redactiesessie maakte STEP bewust van de bijzondere prestaties die zij hebben bereikt op dit vlak. Onze EMVI-schrijver zagen kansen om hun dienstverlening nog aansprekender te presenteren, bijvoorbeeld met quotes van eerdere deelnemers. Dat inspireerde STEP te grasduinen in de vele projecten die zij al hebben gerealiseerd. Als extra zekerheid keek een tenderspecialist van Tenderteam mee bij het indienen van de aanbesteding op het tenderplatform. Nadat alle vinkjes correct zijn gezet, formulieren correct zijn ingediend en de aansprekende aanbiedingsdocumenten ingediend zijn is het nu wachten op de uitslag!

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. […]

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies.

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.