ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  Wat houdt het project in? 

  Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies. De scope betreft het geheel van werkzaamheden en de inzet van Interim-Management dat zich richt op strategische en tactische vraagstukken die betrekking hebben op het verbeteren van de huidige en toekomstige inrichting en ontwikkelingen van betrokken organisaties, gepaard met personeels- en/of lijnverantwoordelijkheid.

  Daarnaast betreft de aanbesteding het geheel van werkzaamheden en opdrachten voor adviezen over organisatievraagstukken bij de deelnemers, zodat organisaties en/of onderdelen daarvan beter gaan functioneren.

  "Het was een zeer uitgebreide en waardevolle reviewsessie."

  Tendermanager Supply Value

  Wat hebben we gedaan? 

  De oorspronkelijke vraag was om het aanbestedingsplan dat de klant geschreven had te reviewen. Bij het lezen van de leidraad voelden we aan dat de vragen hierin anders waren dan ze gesteld werden.
  Toen wij vervolgens het planter review kregen bleek dat dit niet voldoende de vraag zou beantwoorden.

  Om dit duidelijk inzichtelijk te maken aan de klant hebben wij een presentatie gemaakt met hierin per gunningscriterium aangegeven wat de te verwachten score was. We kropen dus echt in de rol van de aanbestedende dienst en gaven de puntentelling bij elk hoofdstuk en hoe we daarop zijn gekomen, steeds terugkomend op de uitvraag. Met het hele team analyseerden we: wat is nu de vraag? En wat was het antwoord daarop. Om deze vergelijking vervolgens bij elk criterium te maken.

  Na deze sessie is de klant teruggegaan naar de tekentafel en kwam met een tweede versie van het plan. Ook deze is door ons gereviewd en vervolgens in een definitieve versie opgemaakt en ingediend!

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Omdat we de review in een presentatievorm hadden teruggelegd bij de klant, werd dit eigenlijk een kleine versie van de diverse incompany traningen die we geven. Naast dit hele plan van aanpak onder de loep nemen, hebben we ook allerlei tips & trucs gegeven voor toekomstige tenders.

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. […]

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.