Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  Wat houdt het project in? 

  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. De bouwteampartner is een installateur op het gebied van de renovatie van nautische objecten. De bouwteampartner heeft vervolgens het recht (in eerste instantie als enige) om op basis van het ontwerp voor de realisatie een (prijs) aanbieding te doen.

  "We kregen positieve reacties bij de beoordelingscommissie op verschillende specifieke slimmigheden die ik uit de gegeven interviewtraining toepaste. "

  Wat hebben we gedaan? 

  We hebben geholpen bij het schrijven van de prestatie-onderbouwing en risicodossier. Daarnaast gaven wij een interviewtraining aan de sleutelfunctionarissen. De prestatie-onderbouwing bestaat uit:

  • Ontwerp en uitvoeringsmethode
  • Proces bouwteam en invulling
  • Realisatiekosten
  • Verstoringen

  Er is een beperkt budget en we hebben overtuigend kunnen argumenteren met maatregelen hoe we de kosten gaan beheersen en toch het doel van het project kunnen bereiken.

  Tijdens de interviewtraining hebben we ons gericht op het interview zelf, maar ook op hoe de sleutelfunctionaris zich als beste man voor dit project moest presenteren.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Snelle doorlooptijd: van start project met de klant tot aan indienen en interview 2,5 weken. De opdracht is aan onze klant gegund. De aanbestedende dienst waardeerde verschillende maatregelen in onze ingebrachte aanpak en de risico’s uit het risicodossier met ‘zeer goed’ en met ‘zeer waardevol.’

  .

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies.

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.