Natuurontwikkeling en vaargeulonderhoud Amstelmeer

  Wat houdt het project in? 

  Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het hier droog te houden. In totaal bemaalt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHN) een gebied van 175.750 hectare. HHN is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief Texel). In dit gebied wonen 1,14 mln. inwoners.

  In het Amstelmeer is er hierdoor sprake van verzakking. Dit heeft effect op de inrichting en het gebruik van het Amstelmeer. Om ervoor te zorgen dat het Amstelmeer blijft voldoen aan de behoefte heeft HHN besloten om de vaargeulen te onderhouden en daarmee rekening te houden met natuurontwikkeling door middel van de volgende activiteiten:

  -het op twee locaties in het Amstelmeer baggeren van de vaarwegen;
  -het herstellen en realiseren van het Moeraseiland;
  -het herstellen en realiseren van de Verzakking;
  -het herstellen van twee Hafjes.

  "Aangegeven aandachtspunten zijn goed en zeer volledig uitgewerkt. Doordat hier zichtbaar aandacht aan is besteed voorafgaand aan de inschrijving, zijn de maatregelen zeer SMART."

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Wat hebben we gedaan? 

  We zijn gestart met een uitgebreide omgevingsanalyse: samen met onze klant identificeerden we de stakeholders in de directe en indirecte omgeving. Aansluitend bepaalden we per stakeholder hun belangen en hoe hier we hier tijdens de uitvoering het beste invulling aan geven met als uitgangspunt: geen hinder.

  Hier is zichtbaar aandacht aan besteed volgens HHN. We hebben door het hele plan zeer diverse stakeholdergroepen meegenomen en ook per maatregel beschreven hoe we dit voor de betreffende doelgroep inzetten.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Op basis van de kennis en ervaring binnen het samengestelde tenderteam hebben we onze eigen visie gevormd op de werkvolgorde. Dit heeft ertoe geleid dat we de werkvolgorde onderbouwd hebben gewijzigd, zodat we zonder verstoringen nog beter invulling gaven aan de wensen in de uitvraag van HHN.

  Op deze manier zorgden we dat alle vrijgekomen materialen in het Amstelmeer kwijt konden op een duurzame wijze, zodat we nog steeds aan alle eisen voldeden. In het plan komt duidelijk naar voren waarom er voor bepaalde zaken gekozen is. Daarnaast hebben we ook hierbij veel gebruik gemaakt van de uitgebreide omgevingsanalyse. In de beoordeling is teruggekomen dat het zeer SMART en onderbouwd was hoe we op bepaalde keuzes gekomen waren en hebben daarom het vertrouwen gekregen om het Werk op de voorgestelde manier uit te voeren.

  We hebben deze tender dan ook gewonnen!

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee selecteert een installateur met nautische kennis als bouwteampartner voor de renovatie van de Ophaalbrug Suisendijk.

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  We hielpen een bekend inkoop- en interim management bureau in Nederland met het inschrijven op een Raamovereenkomst van de ministeries.

  Tijdelijke bruggen A9

  We hielpen Janson Bridging met het maken van een tenderdocument voor combinatie VEENIX. Het betrof een B2B-voorstel voor de huur van 8 gigantische, tijdelijke bruggen die in én over de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen. Je kunt ze inmiddels rijdend over de A9 zien liggen!