Planstudie Giessenbrug

  Wat houdt het project in? 

  Er dient een planstudie te worden uitgevoerd naar de Giessenbrug. Op dit moment is dit een beweegbare brug, maar de minister heeft besloten dat dit een vaste brug moet worden. Wel moet de doorvaarhoogte 1,2 meter hoger worden. Naast het ontmantelen van het bewegingswerk en het opschonen van de betonkelder leidt dit tot constructievraagstukken. Wat is de impact op de drie naast elkaar gelegen brugdekken als je de doorvaarhoogte hoger maakt? Wat is de impact op de aanbruggen? De brug is gelegen in een dichtbebouwde omgeving en de op- en afritten (knooppunt) beginnen al op de aanbrug. Het ophogen van de brug heeft hierdoor grote consequenties voor de aanbrug.

  "De tenderaanpak is heel goed opgezet en resulteert in maatregelen die nog sterker zijn. Het investeren van tijd betaalt zich uit en is de way-to-go."

  Tendermanager Arcadis

  Wat hebben we gedaan? 

  We hebben ons gehele bewezen proces toegepast bij deze aanbesteding. Dit houdt in dat we een uitgebreide Tender Start-Up hielden waarin we de winstrategie bepaalden en de planning voor de gehele tender hebben kortgesloten. Vervolgens hebben we meerdere brainstormsessies gehad waaruit een keuzesessie is ontstaan. Door vooraf tot in detail de gunningscriteria te ontleden zijn we tot sterkere maatregelen gekomen. Na het brainstormen en de keuzesessie zijn we gaan schrijven. Tijdens het schrijfproces hebben we zelf doorlopend keuzes gemaakt en deze steeds teruggelegd bij de klant tijdens de reviewrondes. Dit deden we op basis van sessies, documenten en eigen inzichten.

  De brug ligt in de A20, maar wel middenin Rotterdam/Schiedam. Ook is de vaarweg druk. Dit zorgt voor extra complexiteit en onzekerheden. Onderdeel van de criteria was dan ook de omgang met onzekerheden, die bestonden uit 4 gebeurtenissen waar maatregelen voor bedacht moesten worden. De maatregelen dienden maximale flexibiliteit te bieden bij de totstandkoming van de producten met minimale consequenties voor het financiële gedeelte. Het tijdig komen tot het eindresultaat en de opdracht-/projectdoelstellingen mochten geen risico lopen. De effectiviteit van deze maatregelen moest op deze 4 gebeurtenissen worden aangetoond.

   

   

   

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderstrateeg

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

  Zonnepark Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas wenst een partner te contracteren die het zonnepark realiseert, zelfstandig 15 jaar het onderhoud uitvoert en de energieopbrengst borgt.

  Raamovereenkomst Civiele Projecten

  Strukton heeft onze hulp ingeschakeld voor het reviewen van het door hen geschreven plan van aanpak. Toen bleek dat er in deze tender gebruikt wordt gemaakt van RADAR, een schrijfwijze die nog niet voor iedereen even bekend is, is besloten ons bij het hele proces te betrekken.