Onderhoud waterbergingen Hollandse Delta

  Wat houdt het project in? 

  De aanbesteding heeft tot doel een RAW-raamovereenkomst af te sluiten, met als titel “Onderhoud waterbergingsgebieden WSHD onderhoudsjaren 2022-2027”, voor het uitvoeren van onderhoud aan de waterbergingsgebieden binnen het verzorgingsgebied van waterschap Hollandse Delta. Het uitgangspunt is dat WSHD de regie voert op de uitvoering van het onderhoud van de waterbergingen en de hieruit voortkomende onderhoudswerkzaamheden middels nader te verstrekken deelopdrachten binnen de raamovereenkomst aan de gecontracteerde opdrachtnemer opdraagt om uit te voeren. Binnen de scope van de opdrachten valt maaien (grasland en rietruigten), uitmaaien en baggeren van watergangen en waterpartijen, afvoeren en verwerken van maaisel, verwijderen houtopschot, onderhoud bomen, inzet van een ecoloog, opstellen van een ecologisch Plan van Aanpak.

  "Kitty heeft een zeer gefocuste manier van werken, ze weet iedereen bij de les te houden en bleef doorvragen om de juiste informatie boven water te krijgen."

  Nico Groenen

  Wat hebben we gedaan? 

  Het bedrijf van Tijssen Groen, -dochteronderneming van Vermeulen Group- grenst aan het werkgebied van opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Omdat ecologie binnen Duurzaamheid een belangrijk aspect is, neemt ook de ecoloog deel aan de EMVI-sessies. Er is binnen het bedrijf ontzettend veel kennis en ervaring om het werk aan te pakken. Het team van Nico Tijssen bestaat letterlijk uit aanpakkers die maar weinig woorden wijden aan hun meerwaarde. Dat precies is wel waar het in de aanbieding over moet gaan. De EMVI-schrijver van Tenderteam neemt geen genoegen met ‘dat doen we gewoon zo,’ en blijft doorvragen totdat de beloften met keiharde bewijzen onderbouwd zijn.

  Naast de inschrijfprijs zijn de gunningscriteria:
  – Plan van Aanpak Duurzaamheid
  – Plan van Aanpak Uitvoering

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Wat deze aanbesteding zo bijzonder maakt is dat het werkgebied veelal slechts bereikbaar is over particulier grondbezit en middenin kwetsbaar natuurgebied ligt. Uitvoerder Tijssen is hiermee bekend en onderhoudt met de uiteenlopende stakeholders warme contacten. Communicatieve vaardigheden zijn dan ook haast even belangrijk als de vakinhoudelijke vaardigheden om het werk uit te voeren.

   

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343-820429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee selecteert een installateur met nautische kennis als bouwteampartner voor de renovatie van de Ophaalbrug Suisendijk.

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  We hielpen een bekend inkoop- en interim management bureau in Nederland met het inschrijven op een Raamovereenkomst van de ministeries.

  Tijdelijke bruggen A9

  We hielpen Janson Bridging met het maken van een tenderdocument voor combinatie VEENIX. Het betrof een B2B-voorstel voor de huur van 8 gigantische, tijdelijke bruggen die in én over de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen. Je kunt ze inmiddels rijdend over de A9 zien liggen!