Hoe zorg jij ervoor dat alle betrokkenen in de omgeving van een (groot) bouwproject tevreden zijn over de voortgang en zich daadwerkelijk betrokken voelen bij de gang van zaken? Daarvoor maak je natuurlijk gebruik van de kennis en personal skills van een omgevingsmanager. Toch?

Wil je weten wat omgevingsmanagement inhoud en waarom een omgevingsmanager een graag geziene gast is bij het schrijven van EMVI-plan? Lees dan vooral verder.

Wat is omgevingsmanagement?

Om je uit te leggen wat we verstaan onder omgevingsmanagement hanteren we de definitie van Rijkswaterstaat: ‘Het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en deze te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement.’

In de praktijk houdt het in dat een omgevingsmanager de belangen van de uitvoerende partij en die van de omgevingspartijen in kaart brengt. Door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, worden er creatieve oplossingen en, als het goed is, een consensus bereikt. Idealiter streeft de omgevingsmanager naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing en hun kennis maximaal heeft kunnen bijdragen aan het project.

Waarom is omgevingsmanagement van belang?

De omgevingsmanager is de spin in het web tussen alle stakeholders – met kennis van zaken in veel verschillende gebieden en daarbij de intermenselijke vaardigheden om relaties te onderhouden met allerlei verschillende partijen. Een omgevingsmanager communiceert helder en effectief en neemt daardoor alle betrokkenen mee in de voortgang van een project.

Omdat hij al vanaf het begin van het proces goed luistert en alle partijen betrekt kan de omgevingsmanager je helpen om gezamenlijke belangen op tafel te krijgen. Daardoor wordt het mogelijk om raakvlakken op papier te zetten en zo eventuele obstakels en problemen al in een vroeg stadium effectief op te lossen.

Tegelijkertijd houdt de omgevingsmanager zich bezig met het reguleren van een goed lopend proces rondom bouwcommunicatie, vergunningsaanvragen en afstemming met netbeheerders.

De omgevingsmanager in het EMVI-plan

Bij het schrijven van een EMVI-plan kan een omgevingsmanager al niet meer weggedacht worden. Opdrachtgevers willen in de aanbestedingsfase al weten hoe de samenwerking tussen alle partijen in de omgeving gestalte gaat krijgen, zodat de opdrachtgever, de marktpartijen en bijvoorbeeld omwonenden zich gehoord voelen en tevreden zijn met het resultaat. Wil je weten hoe je een omgevingsmanager optimaal kunt benutten bij het schrijven van je EMVI-plan? Onze tenderstrategen staan voor je klaar. Voor meer informatie kun je terecht op onze website of je kunt direct contact met ons opnemen.