Tenderstrategie

Een tenderstrateeg van Tenderteam ondersteunt uw schrijver en/of tendermanager.
Met het winnen van de tender, het reviewen van documenten en het structuur brengen in het tenderproces. Dat werkt fijn.

01
Winkans vergroten?
Wij bieden aanbestedingskennis, ervaring en frisse ideeën.
02
Zelf de oogkleppen op?
Wij redeneren altijd vanuit de ogen van de aanbestedende dienst. We vragen kritisch door en brengen het ambitieniveau omhoog.
03
Tenderen lastig?
Wij brengen structuur in uw aanpak van de aanbesteding. Met ervaring in alle facetten van de aanbesteding zorgt onze tenderstarteeg voor Actie!

Winnende Tenderstrategie


Onze tenderstrategen brengen structuur in uw proces, dankzij onze standaard beschikbare processen voor elke tender. Ook helpen ze indien gewenst met het reviewen van alle benodigde inschrijvingsdocumenten.

Onze tenderstrategen zijn zowel inhoudelijk als procesmatig sterk. Onze strategen waren hiervoor tendermanagers bij grote bedrijven, en nemen daardoor een grote bagage aan kennis en best practises mee. Ze hebben daardoor ervaring met alle facetten van tenders, waaronder planschrijven, calculatie, referenties, contractscans, risicomanagement.

Voor bedrijven die ervaren zijn met tenders, zien we dat onze tenderstrategen met name een kritische rol vervullen in het uitdenken van het aanbestedingsplan, één van de meest geleverde diensten van Tenderteam.

De strateeg helpt terwijl u het aanbestedingsplan schrijft

Hoe kun je winnen?

Doordat we zo veel tenders doen, weten wij wat opdrachtgevers zoeken. We helpen om je plannen kwalitatief en prijstechnisch zo in te richten dat je goed scoort. We weten wat je moet doen om te winnen.

Wat vindt de opdrachtgever belangrijk?

Experts gaan vaak in op details. Wij focussen juist op wat de aanbestedende dienst belangrijk vindt. Bij het ontwikkelen van plannen komen we steeds terug op deze vraag: wat zoekt de opdrachtgever?

Dat is niet normaal

‘Dat is toch normaal.’ Experts vinden het vaak moeilijk om hun expertise te zien als zodanig. Ze vinden het normaal. Wij zien wat voor de opdrachtgever belangrijke processen, producten en afspraken zijn en brengen die SMART als meerwaarde naar voren.

Frisse ideeën

Als wij horen ‘dat doen we al jaren zo’, dan weten we dat we goed zitten. We brengen creativiteit in en komen zelf met ideeën. Hiermee schudden we je wakker en verbeteren de zichtbaarheid van producten en dienstverlening in jouw plan.