Duurzaamheid in technische tenders, waar moet je aan denken?

Je wilt inschrijven op een aanbesteding, waarin ook maatregelen worden gevraagd voor duurzaamheid. Soms kan de opdrachtgever heel specifiek vragen naar jouw prestaties, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie voor dat specifieke project. Of er wordt heel algemeen gezegd dat je iets over duurzaamheid moet zeggen. Heb je hulp nodig bij het brainstormen over de mogelijkheden in jouw vakgebied, binnen jouw organisatie of voor dit specifieke project? Of wil je weten hoe je duurzaamheid een plek kunt geven in je EMVI-plan? Tenderteam heeft ervaring met het meedenken over duurzaamheid in technische tenders. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je enkele tips voor duurzaamheid in technische tenders.

Duurzaamheid: waar hebben we het dan over?

Duurzaamheid wordt meestal gebruikt voor ontwikkelingen die rekening houden met de levensbehoeften van mensen, planten en dieren, nu en in de toekomst. We denken dan vaak aan de natuur: we hebben groen nodig voor het temperen van hitte, voor frisse lucht, voor schaduw. We denken bij duurzaamheid ook vaak aan het klimaat: de uitstoot van CO2 en stikstof, de uitstoot van fijnstof, het gebruik van grondstoffen, energie en water. En bij duurzaamheid denken we aan langdurige, sterke, sociale relaties en gezonde mensen.

Duurzaamheid en techniek

]Duurzaamheid en techniek zijn goede partners. Veel technische innovaties worden immers ingezet om duurzaamheid te bewerkstelligen. Denk aan energiebesparende installaties bij woningbouw en utiliteitsbouw. Aan techniek in de autoindustrie om nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit te beperken. Aan hoe techniek wordt ingezet om afvalstromen te managen, afvalwater te hergebruiken, grondstoffen te verrijken of te besparen. Installaties om hemelwater op te vangen en te hergebruiken. Techniek wordt steeds meer ingezet om duurzame ontwikkelingen te ondersteunen.

Tips voor duurzaamheid in technische tenders

Wat betekent dat concreet voor jou en voor je tender? Hoe kun je duurzaamheid opnemen in je EMVI-plan als daar expliciet om wordt gevraagd? Je kunt aan de volgende dingen denken:

* zonnepanelen op de bouwkeet om energie op te wekken voor eigen gebruik en geen energie van het net te gebruiken

* materialen: welke andere (grond)stoffen zijn er in de markt met een biocomponent, zoals biobased beton

* hergebruik materialen: onderzoek of je gebruikte materialen kunt inzetten in je project

* onderzoek of je afvalproducten van je project ergens anders kunt inzetten: wellicht heeft de boer in de buurt nog wat aan de bagger die je opvist of kun je houtsnippers kwijt op de paden in natuurgebieden

* materieel: zet elektrische apparatuur in en elektrisch materieel

* andere diesel: als elektrisch niet mogelijk is, gebruik dan andere vormen van diesel, bijvoorbeeld blauwe diesel

* gebruik mobiele afzuiging van fijnstof op de werklocatie, zodat de omgeving minder last heeft van fijnstof.

* CO2 emissie berekeningen, bijvoorbeeld met DuboCalc (link naar https://www.dubocalc.nl/)

Wil je sparren over duurzaamheid in jouw tenders?

Wil je sparren over welke mogelijkheden je hebt om in je tender duurzaamheid een plek te geven? Welke maatregelen voor duurzaamheid jij in dit specifiek project kunt inzetten? Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact op.