FRUIT Rijkswaterstaat

  Wat houdt het project in? 

  Na een incompany training  hielp onze tenderstrategie een combinatie in de industriële automatisering bij een inschrijving op project FRUIT van Rijkswaterstaat. Het resultaat op deze grote tender was ‘uitzonderlijke scores’ zoals Rijkswaterstaat het noemde. Dit project gaat om het functioneel ontwerp van de Hartelkering, de Maeslantkering en het locomobiel van de Maeslantkering. Een complex project, maar wel helemaal in het straatje van deze combinatie. 

  "Veel betrokkenheid en enthousiasme, zelfs ongevraagd extra inzet om schrijvers te helpen."

  Projectleider KienIA

  Wat hebben we gedaan? 

  Er werd een team samengesteld uit schrijvers, experts, managers en een vormgever. Alhoewel het team elkaar niet allemaal kende bij start, liep de samenwerking onderling prettig. Dit past ook bij ons beeld van samenwerkende partijen, die veel waarde hechten aan zaken als ‘werken in een plek die voelt als een thuishaven’ en ‘open en eerlijk met elkaar samenwerken’.

  Doordat ze recent een incompany training van Tenderteam had genoten was het te volgen proces duidelijk. Alle schrijvers, experts en managers gingen met de neus dezelfde kant op van start. Op een gestructureerde wijze kwam het concept voor de projectaanpak tot stand, werd de aanpak SMART gemaakt en uitgewerkt tot korte en bondige teksten. Er waren geen late uurtjes nodig en de inschrijving ging ruim op tijd de deur uit.

  Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

  Door de beginnende coronaperiode waarin deze tender plaatsvindt zijn alle brainstorms en reviewsessies online. Gelukkig werkt Teams goed en weten de technische experts van beide bedrijven de knoppen perfect te bedienen, zodat samen goed gebrainstormd kan worden.

  Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderspecialist

  • 0343 820 429
  • sales@tenderteam.nl
  • Zeist

  Meer referentieprojecten

  Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen een aanbestedingsprocedure uit te voeren voor het selecteren van een bouwteampartner om in bouwteamverband, samen met de gemeente, een geschikt ontwerp te maken (ter zake realiseren van doelstellingen en voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van de renovatie) voor de renovatie van de ophaalbrug Suisendijk binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. […]

  ROK Interim-Management en Organisatieadvies

  Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van meerdere Raamovereenkomsten op het gebied van: Strategisch Interim-Management; Tactisch Interim-Management en Organisatieadvies.

  Tijdelijke bruggen A9

  Janson Bridging is door combinatie VEENIX gevraagd om een B2B-voorstel te maken voor de huur van 8 tijdelijke bruggen voor de tijdelijke omlegging van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.