Sinds 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). 

Wat houdt ViA in?

Opdrachtgevers nemen de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) op in aanbestedingen om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Wat is er veranderd?

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector. Een audit voor veiligheidsgedrag gebeurt op bedrijfsniveau, maar mag ook op projectniveau.

Waarom een veiligheidsladder?

Het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers speelt een cruciale rol bij arbeidsveiligheid. Met deze Safety Culture Ladder, wordt het veiligheidsbewustzijn van eigen medewerkers of van de aannemers of leveranciers van uw organisatie gemeten. De uitkomst van de meting stelt je in staat om gericht werk te maken van het verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag onder medewerkers.

Hoe werkt de safety culture ladder?

De Safety Culture Ladder telt vijf tredes, organisaties kunnen opklimmen van 1 naar 5. Zij bepalen zelf hoe hoog ze de lat leggen. Hoe veiliger een bedrijf kiest om te werken, hoe hoger de positie op de ladder. Hoe hoger de positie op de ladder, hoe hoger het voordeel bij aanbestedingen.

De 5 treden van de Safety Culture Ladder zijn:

Trede 5: Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

Trede 4: Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continue verbeterd.

Trede 3: Berekenend – Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

Trede 2: Reactief – Veiligheid wordt alleen verbetert wanneer het fout gaat en is vaak van korte duur.

Trede 1: Pathologisch –  Er is niet of nauwelijks aandacht voor het verbeteren van veiligheid.

Safety Culture Ladder trede 2 verplicht in de bouw

Al vanaf 1 januari 2022 is trede 2 van de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. Per 1 januari 2025 zal Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gaan gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Lees hier meer!