Als je beter wilt worden in aanbesteden, zijn er verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Aanbesteden is namelijk een complex proces waarbij veel partijen betrokken zijn en waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende factoren. Om je op weg te helpen, hebben we 33 tips op een rij gezet die je kunnen helpen om beter te worden in aanbesteden.

 1. Begin op tijd met het voorbereiden van de aanbesteding.
 2. Bepaal de juiste aanbestedingsprocedure voor de opdracht.
 3. Stel een duidelijke opdrachtomschrijving op.
 4. Maak heldere afspraken over de planning van het aanbestedingsproces.
 5. Houd rekening met de wensen en eisen van de opdrachtgever.
 6. Zorg voor een goede selectie van potentiële leveranciers.
 7. Vraag tijdig en duidelijk om verduidelijkingen bij leveranciers.
 8. Geef voldoende tijd om vragen van leveranciers te beantwoorden.
 9. Stel een heldere gunningscriteria op.
 10. Zorg voor een goede en duidelijke communicatie met leveranciers.
 11. Maak gebruik van standaarddocumenten en -procedures.
 12. Houd rekening met Europese en nationale wet- en regelgeving.
 13. Maak gebruik van een digitaal aanbestedingsplatform.
 14. Wees transparant over het aanbestedingsproces.
 15. Houd rekening met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 16. Geef tijdig feedback aan leveranciers.
 17. Houd rekening met eventuele bezwaren van leveranciers.
 18. Houd rekening met de administratieve lasten voor leveranciers.
 19. Maak gebruik van een goede projectmanagementmethode.
 20. Maak gebruik van een evaluatiemethode om de prestaties van leveranciers te meten.
 21. Zorg voor een goede contractvorming.
 22. Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
 23. Maak afspraken over de prijsstelling en betalingstermijnen.
 24. Maak gebruik van een goede samenwerkingsvorm.
 25. Zorg voor een goede klachtenafhandeling.
 26. Houd rekening met mogelijke veranderingen in de opdracht.
 27. Maak afspraken over de wijze van communicatie tijdens de opdracht.
 28. Zorg voor goede communicatie over de voortgang van de opdracht.
 29. Maak afspraken over de te leveren prestaties.
 30. Houd rekening met de belangen van alle betrokken partijen.
 31. Maak gebruik van goede contractbeheersing.
 32. Zorg voor goede evaluatie- en verbetertrajecten.
 33. Houd rekening met toekomstige ontwikkelingen en trends.

Ik hoop dat deze tips je helpen om beter te worden in aanbesteden!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Hier open je een gesprek met ChatGPT. Daarnaast is het altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen, wanneer je meer informatie wenst of, als je met ons wilt samenwerken om succesvol te zijn in aanbesteden.