Wij schenken de komende weken extra aandacht aan aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij vanwege de projecten die er binnenkort aankomen (zie V&R opgaves van Rijkswaterstaat). Onze tenderstrateeg beschreef in zijn blog vijf belangrijke kennistips voor het inschrijven op aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Deze vijf tips werken we elk verder uit in aparte blogs. Dit keer: het IPM-model.

Wie Rijkswaterstaat projecten kent, is bekend met het IPM-model. IPM staat in dit geval voor Integraal Projectmanagement. Dit is zowel een wijze waarop het projectteam wordt ingericht, als hoe het wordt uitgevoerd volgens de vijf IPM-processen. Deze vijf processen zijn:

  1. Projectmanagement
  2. Projectbeheersing
  3. Omgevingsmanagement
  4. Technisch management
  5. Contractmanagement

Een IPM-team bestaat dan ook altijd uit 5 mensen bij Rijkswaterstaat: een projectmanager, de manager projectbeheersing, de omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager. Samen vormen zij wat in de wandelgangen het IPM-team wordt genoemd. Het totale projectteam kan natuurlijk véél groter zijn, maar wordt altijd aangestuurd door deze 5 rollen. Alleen bij hoge uitzondering zien we hier uitzondering op gemaakt worden. IPM is dan ook echt een begrip binnen Rijkswaterstaat.

Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.

1. Projectmanagement

Het projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Daarbij is de projectmanager (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.

2. Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project. De manager projectbeheersing is hier verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s. Zie ook onze blog over risicomanagement volgens de RISMAN-methodiek.

3. Omgevingsmanagement

Tijdens het project maakt Rijkswaterstaat gebruik van omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

4. Technisch management

Technisch management is er voor het beheersen van de risico’s vanuit de techniek en organisatie. De technisch manager draagt de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.

5. Contractmanagement

Contractmanagement is erop gericht om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen. Dat geldt ook tijdens de inkoopfase. Daarbij is de contractmanager verantwoordelijk voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen.

Volgende keer

Binnenkort schrijven we weer een blog met betrekking tot Rijkswaterstaat. Er is namelijk nog veel meer te vertellen over inschrijven op Rijkswaterstaat aanbestedingen! Wellicht is dat ook een goede reden om hulp in te schakelen bij het maken van een EMVI-plan. Of, als je hier al veel van weet, kunnen we jou goed gebruiken hier om klanten er verder mee te helpen. Bekijk dan hier onze openstaande vacatures. In onze volgende blog met betrekking tot Rijkwaterstaat gaan we dieper in op systems engineering!