Eerder schreven we over de komende V&R opgaves van Rijkswaterstaat. Voor elk van deze opgaves publiceert Rijkswaterstaat de komende jaren aanbestedingen. Om deze reden schenken wij hier de komende tijd extra aandacht aan in onze blogs. In deze eerdere blog geven wij vijf belangrijke kennistips voor het inschrijven op aanbestedingen van Rijkswaterstaat. De komende weken werken we elk van deze 5 tips verder uit. Dit keer: de RISMAN-methodiek.

Een risicodossier opstellen is iets dat vaak voorkomt in aanbestedingen, vooral bij Rijkswaterstaat. Vanuit de Arbowet of vanuit veilig werken, worden risicodossiers gemaakt. En ook bij de Machinerichtlijn voor beweegbare bruggen en sluizen maak je een risicodossier. Alleen hier is de catch: een risicodossier voor een inschrijving op een aanbesteding maak je echt op een andere manier. Hier werk je met een risicodossier volgens de RISMAN-methodiek. In het kort:

 • Risico’s zijn alles wat een voorspoedige voortgang op je planning mogelijk tegenhoudt.
 • Als iets zeker weten fout gaat, is het geen risico.
 • Er kunnen meerdere oorzaken leiden tot hetzelfde risico.
 • Hetzelfde risico leidt mogelijk ook tot meerdere gevolgen.
 • De gevolgen druk je uit in termen van de projectscope (zoals vertraging op mijlpalen en overschrijding van het projectbudget).
 • Gevolgen uitdrukken in termen van het (meer of minder) behalen van projectdoelstellingen is ook goed.
 • Bij maatregelen maak je onderscheid tussen preventieve en correctieve maatregelen.

Let bij risicodossiers altijd goed op de belangrijkste RISMAN-onderwerpen en houdt rekening met de te beoordelen impactklassen.
De zeven RISMAN-onderwerpen waar rekening mee dient te worden gehouden in het maken van de risicoanalyse zijn:

 1. Politiek/bestuurlijk
 2. Financieel/economisch
 3. Juridisch/wettelijk
 4. Technisch
 5. Organisatorisch
 6. Geografisch/ruimtelijk
 7. Maatschappelijk

Bij het beoordelen van de risico’s hanteert de RISMAN-methode 6 impactklassen:

 1. Geld
 2. Tijd
 3. Kwaliteit
 4. Veiligheid
 5. Omgeving
 6. Imago

Last but not least..

Let er bij correctieve maatregelen goed op of je deze in de prijs moet hebben opgenomen, of dat deze later apart in rekening gebracht mogen worden. Dit levert in projecten pas discussie op zodra het risico is opgetreden en een correctieve maatregel wordt ingezet, maar je wilt dit liefst op voorhand helder hebben. Wanneer je zelf risico’s moet inbrengen: dubbelcheck dan altijd of Rijkswaterstaat wilt dat je opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico’s wilt zien!

Er is nog veel meer te zeggen over inschrijven op Rijkswaterstaat aanbestedingen… en wellicht is dat ook een goede reden om hulp in te schakelen bij het maken van een EMVI-plan. Of, als je hier al veel van weet, kunnen we jou goed gebruiken hier om klanten er verder mee te helpen. Bekijk dan hier onze openstaande vacatures.