Wij schenken de komende weken extra aandacht aan aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij vanwege de projecten die er binnenkort aankomen (zie V&R opgaves van Rijkswaterstaat). Onze tenderstrateeg beschreef in zijn blog vijf belangrijke kennistips voor het inschrijven op aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Deze vijf tips werken we elk verder uit in aparte blogs. Dit keer: Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Rijkswaterstaat werkt al sinds 2003 met systeemgerichte contractbeheersing. Zij geven de opdrachtnemers namelijk graag passende verantwoordelijkheid. Ze bewaken de kwaliteit van het geleverde product met hun kwaliteitsmanagementsysteem. Rijkswaterstaat past Systeemgerichte Contractbeheersing toe om te toetsen of opdrachtnemers voldoen aan de vereiste kwaliteit.

De kwaliteit bewaken

Systeemgerichte Contractbeheersing wordt inmiddels toegepast bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsmanagement plaatsvindt. Voor GWW geldt dit voor bijna alle contracten. De opdrachtnemer beheert zelf de kwaliteit van de geleverde producten. Rijkswaterstaat voert risicogestuurde toetsen uit en zet hierbij gecertificeerde (lead-)auditors in, die zich kunnen laten bijstaan door specialisten in de te toetsen materie. Voor de toetsingen gebruiken zij het Kader Contractbeheersing, waarin ze ook de koppeling met rechtmatig betalen maken.

SCB en marktvisie

Rijkswaterstaat hecht veel waarde aan een goede samenwerking met opdrachtnemers bij de realisatie van het contract. De complexiteit van hun projecten vraagt om een open en zakelijke interactie en een gelijkwaardige samenwerking. En dat is precies waar het Kader Contractbeheersing ruimte voor geeft. Zo brengen zij de marktvisie in praktijk.

Wat betekent dit voor opdrachtnemers?

In de uitvoering toetst Rijkswaterstaat op 3 niveaus: systeem, proces en product. Je kunt als opdrachtnemer dus getoetst worden op bijvoorbeeld je kwaliteitsmanagementsysteem of je projectbeheersingssysteem. Daaruit (of vanuit de risico’s die de opdrachtgever ziet) kunnen toetsen op processen gedaan worden. Bijvoorbeeld op het risicomanagementproces, het planningsproces of een specifiek technisch proces (het proces van risicobeoordeling in het kader van de machinerichtlijn, om maar eens een leuk en actueel voorbeeld te geven). In het geval van een producttoets komt de auditor uit op opgeleverde producten, die binnen of buiten gevonden worden. Denk hierbij aan producten binnen zoals een opgeleverde planning, risicodossier, berekening, ontwerp, etc. Buiten wordt onder andere een ISAT bijgewoond en getoetst of de menging van vloeibare materialen in de juiste verhouding is.

Volgende week

Volgende week schrijven we weer een blog met betrekking tot Rijkswaterstaat. Er is namelijk nog veel meer te vertellen over inschrijven op Rijkswaterstaat aanbestedingen! Wellicht is dat ook een goede reden om hulp in te schakelen bij het maken van een EMVI-plan. Of, als je hier al veel van weet, kunnen we jou goed gebruiken hier om klanten er verder mee te helpen. Bekijk dan hier onze openstaande vacatures. In onze volgende blog met betrekking tot Rijkwaterstaat gaan we dieper in op systems engineering!