1. Help de beoordelaars met M.A.R.K. ???? schrijf BRAVO!

Rijkswaterstaat is doorgaans getraind in zo objectief mogelijk beoordelen. Dit doen ze volgens de M.A.R.K.-methode van Rijkswaterstaat. Het helpt dus als beoordelaars makkelijk de aspecten van het model in de M.A.R.K.-methode herkennen. Je kunt dat doen door je tekst op te stellen volgens onze BRAVO-methode, wat in het kort neerkomt op: belofte – resultaat – analyse – verklaring – onderbouwing. Ons BRAVO-model vind je hier, mocht je hier meer over willen lezen. Enkele korte tips alvast:

 • Schrijf beloftes altijd SMART!
 • Een proces inzetten is ook mogelijk als SMART-belofte.
 • Het resultaat is het effect van de beloftes op de doelstelling (van het gunningscriterium en/of projectdoelstellingen).
 • Maak ook het resultaat zo SMART mogelijk.
 • Als de belofte(s) simpel en onomstootbaar tot het genoemde resultaat leiden, dan laat je de verklaring weg. Anders gebruik je deze dus als uitleg.
 • Onderbouw liefst niet het resultaat, maar de koppeling tussen de belofte(s) en het resultaat (wie had gezegd dat EMVI-plannen schrijven simpel is?????).

2. Stel je risicodossier op volgens de RISMAN-methodiek

Een risicodossier opstellen is iets dat vaak voorkomt bij Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld vanuit de Arbowet, of vanuit veilig werken, worden risicodossiers gemaakt. En ook bij de genoemde Machinerichtlijn voor beweegbare bruggen en sluizen maak je een risicodossier. Alleen hier is de catch: een risicodossier voor een inschrijving op een aanbesteding maak je echt op een andere manier. Hier werk je met een risicodossier volgens de RISMAN-methode. In het kort:

 • Risico’s zijn alles wat een spoedige voortgang op je planning mogelijk tegenhoudt.
 • Als iets zeker weten fout gaat, is het geen risico.
 • Er kunnen meerdere oorzaken leiden tot hetzelfde risico.
 • Hetzelfde risico leidt ook tot meerdere gevolgen.
 • De gevolgen druk je uit in termen van de projectscope (zoals vertraging op mijlpalen en overschrijding van het projectbudget).
 • Gevolgen uitdrukken in termen van het (meer of minder) behalen van projectdoelstellingen is ook goed.
 • Bij maatregelen maak je onderscheid tussen preventieve en correctieve maatregelen.

Let bij risicodossiers extra goed op of je correctieve maatregelen ook al afgeprijsd en inbegrepen in je aanbiedingsprijs moeten zijn. En als je zelf risico’s moet inbrengen, dubbelcheck dan altijd of Rijkswaterstaat wilt dat je opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico’s wilt zien!

3. Houd rekening met systeemgerichte contractbeheersing

Rijkswaterstaat past op veel projecten het zogenaamde Systeemgerichte Contractbeheersing toe, kortweg SCB genoemd. Hierbij toetsen ze de inschrijver straks in de uitvoering op 3 niveaus: systeem, proces en product. Je kunt als inschrijver dus getoetst worden op bijvoorbeeld je kwaliteitsmanagementsysteem of je projectbeheersingssysteem. Daaruit (of vanuit de risico’s die de opdrachtgever ziet) kunnen toetsen op processen gedaan worden. Bijvoorbeeld op het risicomanagementproces, het planningsproces of een specifiek technisch proces (het proces van risicobeoordeling in het kader van de machinerichtlijn, om maar eens een leuk en actueel voorbeeld te geven). In het geval van een producttoets komt de auditor uit op opgeleverde producten, die binnen of buiten gevonden worden. Denk hierbij aan producten binnen zoals een opgeleverde planning, risicodossier, berekening, ontwerp, etc. Buiten wordt onder andere een ISAT bijgewoond en getoetst of de menging van vloeibare materialen in de juiste verhouding is.

4. Zorg dat je systems engineering in de vingers hebt

Verificatie- en validatieprocessen, en dus Systems engineering (SE), zijn overwegend gemeengoed binnen Rijkswaterstaat. Dat betekent dat je zelf het beste systems engineering in de vingers kunt hebben als inschrijver. Dit maakt je winkans groter op het moment dat je over je eigen processen moet schrijven en zorgt er bovendien voor dat je in de uitvoering je eigen kwaliteit ook oprecht beter beheerst (en dus wellicht wel meer winst overhoudt, ook niet verkeerd!).

Geen idee wat SE is? Of toe aan een update? Start nu te lezen en leren:
https://www.leidraadse.nl/downloads (begin het lezen met  de v3)
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/systems-engineering
https://standaarden.rws.nl/

5. Leer alles over het IPM-model

Wie Rijkswaterstaat projecten kent, is bekend met het IPM-model. IPM staat in dit geval voor Integraal Projectmanagement. Dit is zowel een wijze waarop het projectteam wordt ingericht, als hoe het wordt uitgevoerd volgens de vijf IPM-processen. Deze vijf processen zijn:

 1. Projectmanagement
 2. Projectbeheersing
 3. Omgevingsmanagement
 4. Technisch management
 5. Contractmanagement

Een IPM-team bestaat dan ook altijd uit 5 mensen bij Rijkswaterstaat: een projectmanager, de manager projectbeheersing, de omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager. Samen vormen zij wat in de wandelgangen het IPM-team wordt genoemd. Het totale projectteam kan natuurlijk véél groter zijn, maar wordt altijd aangestuurd door deze 5 rollen. Alleen bij hoge uitzondering zien we hier uitzondering op gemaakt worden. IPM is dan ook echt een begrip binnen Rijkswaterstaat.

Meer algemene informatie hierover vind je hier.

En nog veel meer Rijkswaterstaat typeringen..

Er is nog veel meer te zeggen over inschrijven op Rijkswaterstaat aanbestedingen… en wellicht is dat ook een goede reden om hulp in te schakelen zo af en toe bij het maken van een EMVI-plan. Of, als je hier al veel van weet, kunnen we jou goed gebruiken hier om klanten er verder mee te helpen. Bekijk dan hier onze openstaande vacatures.