We hebben bij Tenderteam natuurlijk te maken met het schrijven van aanbestedingsplannen in veel verschillende branches, omdat we voor verschillende bedrijven werken. Dit betekent daarom ook dat we diverse beoordelingssystematieken tegenkomen, zoals de M.A.R.K.-methode van Rijkswaterstaat of de RADAR-systematiek. Om te zorgen dat onze teksten altijd aan de gestelde eisen voldoen, hebben wij onze eigen methode ontwikkeld: de BRAVO-methode. In deze blog leg ik uit waar dit voor staat en hoe je dit (altijd dus!) kunt inzetten.

Tapas

Als je al langer onze blogs leest of eerder met ons gewerkt hebt, weet je dat wij graag schrijven in onze zogenaamde Tapas-structuur: korte en lekker lezende alinea’s. Voor elk van deze alinea’s gebruiken wij bovenstaand BRAVO-schema om te kijken of deze tapa aan alle te beantwoorden vragen voldoet en daarmee concreet en volledig genoeg is.

Waarom is Tenderteam gestart met BRAVO schrijven?

We hebben dit afgeleid van de de M.A.R.K.-methode van Rijkswaterstaat. M.A.R.K. staat voor het Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader. Met meerkleurige argumentatie bedoelt Rijkswaterstaat dat de tekst per onderdeel gemarkeerd wordt. De onderdelen die hierin moeten terugkomen zijn: Maatregel (onze belofte), Resultaat, Verklaring en Onderbouwing. Om de verschillende onderdelen in de tekst te herkennen geeft RWS ze elk hun eigen kleur. Zo zorgen zij dat de grote aanbestedingsplannen gemakkelijker en zonder discussie te beoordelen zijn. [Lees er hier meer over].

Wat is BRAVO dan precies?

BRAVO is onze tegenhanger van de M.A.R.K.-methode en biedt een uniforme schrijfwijze, waarin we altijd volledig en op de juiste manier de vraag van de opdrachtgever beantwoorden. Passend bij hoe zij het plan gaan beoordelen. Zo kwamen we op BRAVO! BRAVO staat namelijk voor Belofte, Resultaat, Analyse, Verklaring en Onderbouwing. BRAVO sluit daarnaast goed aan bij onze Tapas-structuur natuurlijk (Patatas Bravas, anyone?). Echter wijkt de volgorde hieronder daarvan af omdat het logischer is op die manier op alle antwoorden te komen:

Analyse

In de analyse ga je namelijk eerst op zoek naar het probleem van de opdrachtgever. Waarom is het voor hen belangrijk dat je de maatregel uitvoert, welk probleem lost het op?

Belofte

Vervolgens besluit je met welke maatregel je dit probleem oplost: de belofte die je in het plan zet. Zet deze beloftes als subkoppen boven elke alinea waarin je de belofte beschrijft.

Resultaat

In het resultaat kom je terug op wat deze maatregel bijdraagt aan de doelstelling van de opdrachtgever.

Verklaring

In de verklaring leg je uit waarom en/of hoe dit het probleem oplost wat je met je maatregel beloofd op te lossen.

Onderbouwing

Als laatste zorg je met bewijsvoering, uit bijvoorbeeld eerder projecten, dat je onderbouwt dat het ook echt werkt.

Door op deze manier te werken weet je zeker dat je altijd zo volledig en concreet mogelijk de gunningscriteria beantwoordt!

Zijn er nog andere modellen dan M.A.R.K.?

Ja, er zijn bijvoorbeeld ook aanbestedende diensten die RADAR gebruiken. RADAR staat voor Results, Approach, Deployment, Assess en Refine. Kort samengevat houdt dit in dat ze zo concreet mogelijk willen zien welke doelen worden omschreven en hoe je denkt deze te bereiken. In het Nederlands wordt dit Doel, Prestatie, Realisatie en Beheersing genoemd. In andere woorden: wat gaan we doen, waarom doen we dit, wat bereiken we ermee en hoe bereiken we het? Zie je de overeenkomsten maar ook de verschillen met M.A.R.K? Lees hier meer over RADAR.

Meer weten?

Wil je meer weten over je plan SMART en concreet schrijven? Doe mee met onze gratis inspiratiesessies en leer onder andere over een SMART plan van aanpak voor een aanbesteding maken!