Soms komt een innovatie voort uit een behoefte om complexiteit te vereenvoudigen. Dat geldt ook zeker voor onze BRAVO-methode. Deze methode helpt ons met het schrijven van aanbestedingsplannen.  Een tekst die de lezer meeneemt, SMART is en nadruk legt op het onderscheidend vermogen van de aanbieder. Bij dat alles helpt onze BRAVO-methode.  Waarom zijn we precies met deze aanpak begonnen? Laten we eens teruggaan naar het begin.

Het begin van BRAVO schrijven bij Tenderteam

In de eerste jaren van Tenderteam experimenteerden we volop met diverse tekststructuren. We merkten dat sommige tekststructuren hielpen om het aanbestedingsplan heel SMART te schrijven, terwijl andere structuren makkelijker te lezen waren voor beoordelaars. We zochten verder naar de ideale tekststructuur voor een ‘standaard’ tekstblok in een aanbestedingsplan. Deze ideale tekststructuur is uiteindelijk opgenomen in de BRAVO-methode.

De M.A.R.K.-methode als inspiratiebron

De M.A.R.K.-methode van Rijkswaterstaat was voor ons aanleiding om onze tekststructuur ook een naam te geven: BRAVO. Net als in de M.A.R.K-methode van Rijkswaterstaat (M.A.R.K. staat voor Meerkleurig Argumentatief Referentie Kader) onderscheiden we verschillende onderdelen in de tekst die samen een waterdichte argumentatie vormen. M.A.R.K. werkt met:

  • Oorzaak: hoe een inschrijver iets gaat realiseren. De maatregel.
  • Gevolg: wat die maatregel bijdraagt aan de doelstelling. Het resultaat.
  • Verklaring: waarom werkt je maatregel en leidt het tot het resultaat. Het waarom.
  • Onderbouwing: hoe de inschrijver zo zeker weet dat het werkt.

M.A.R.K. is ook handig voor planschrijvers

Om deze onderdelen in de tekst te herkennen, krijgen zij allemaal een eigen kleur van de beoordelaars. De M.A.R.K.-methode helpt beoordelaars zo bij het zo objectief mogelijk analyseren en beoordelen van tenderteksten. Andersom, helpt het ons om onze teksten te toetsen op volledigheid en juistheid, en zó op te stellen dat beoordelaars snel en eenvoudig kunnen toetsen. Daarom is kennis van M.A.R.K. heel nuttig voor aanbestedingsplan schrijvers.

De geboorte van BRAVO

Vanuit het feit dat M.A.R.K. dus ook een handig middel is voor tenderschrijvers om altijd volledig en juist te antwoorden, ontstond BRAVO. BRAVO staat voor: Belofte, Resultaat, Analyse, Verklaring en Onderbouwing. Deze vijf componenten vormen de kern van onze aanpak om te komen tot een volledige en juiste tendertekst. Zoals je hieronder kunt zien is er veel overlap met de elementen van M.A.R.K., met enkele kleine toevoegingen.

Wat is BRAVO?

Hier is een beknopte uitleg van hoe BRAVO werkt:

  • Analyse: Begrijp eerst het probleem van de opdrachtgever. Waarom is het oplossen van dit probleem cruciaal voor hen?
  • Belofte: Definieer de maatregel(en) waarmee je dit probleem aanpakt – de belofte(s) die je in het plan opneemt.
  • Resultaat: Laat zien welke bijdrage deze maatregel levert aan de doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Verklaring: Leg uit waarom en hoe deze maatregel het beloofde probleem oplost.
  • Onderbouwing: Sluit af met bewijsmateriaal dat het resultaat behaald gaat worden, zoals resultaten uit eerdere projecten.

Hogere winkans met BRAVO schrijven

De kracht van BRAVO ligt in de volledigheid en precisie van het beantwoorden van gunningscriteria. Het biedt een gestructureerde schrijfwijze om duidelijk, concreet en overtuigend te communiceren. Met de BRAVO schrijfwijze wordt de lezer (beoordelaar) goed meegenomen in het verhaal, zijn de maatregelen SMART opgenomen en is de tekst overtuigend. Dit zijn allemaal voordelen die ervoor zorgen dat beoordelaars de tekst beter beoordelen. Kortom, dankzij de hoogkwalitatieve schrijfwijze van BRAVO is de winkans hoger. Ga jij onze BRAVO-aanpak ook omarmen voor de volgende tender?

Zijn er nog andere modellen dan M.A.R.K.?

Ja, er zijn bijvoorbeeld ook aanbestedende diensten die RADAR gebruiken. RADAR staat voor Results, Approach, Deployment, Assess en Refine. Kort samengevat houdt dit in dat ze zo concreet mogelijk willen zien welke doelen worden omschreven en hoe je denkt deze te bereiken. In het Nederlands wordt dit Doel, Prestatie, Realisatie en Beheersing genoemd. In andere woorden: wat gaan we doen, waarom doen we dit, wat bereiken we ermee en hoe bereiken we het? Zie je de overeenkomsten maar ook de verschillen met M.A.R.K? Lees hier meer over RADAR.

Meer weten?

Wil je meer weten over het schrijven van aanbestedingsplannen? Bekijk dan meer van onze blogs en vlogs, of doe mee aan één van onze curussen of mini-workshops (bekijk bijvoorbeeld onze cursus ‘Winnend plan van aanpak schrijven).