In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk algemene voorwaarden opgesteld, de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005). Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze termen komen dus vaak voor in aanbestedingen! In deze blog gaan we in op de contractvorm UAV-GC 2005.

UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC) vormen een belangrijk kader bij geïntegreerde contracten. De UAV-GC 2005 wordt toegepast in opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. Meerjarig onderhoud wordt hierin over het algemeen niet meegenomen; UAV-GC is dan vaak niet toereikend. Wanneer onderhoud en financiering ook onderdeel zijn van de opdracht stelt de opdrachtgever hier veelal een maatwerkcontract voor op.

Regie in handen van opdrachtnemer

Het is in de wereld van grote bouwprojecten normaal geworden dat opdrachtnemers niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een project, maar al bij het ontwikkelen van een oplossing de regie in handen nemen. Dit betekent in de praktijk dat er meer ontwerpvrijheid en meer mogelijkheden tot advies geven bij komen voor de opdrachtnemer. Tegelijkertijd verschuift ook een deel van de verantwoordelijkheid hiermee; als opdrachtnemer draag je nu dus ook andersoortig risico in het project. Overigens is er een andere contractvorm waarin je als opdrachtnemer nog meer invloed hebt op het het ontwerp, namelijk: het bouwteam

GC staat voor Geïntegreerd Contract

De toevoeging GC is in die context zeer relevant, het staat namelijk voor Geïntegreerde contracten. Geïntegreerde contracten zijn contracten waarbij de opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht. Bij een geïntegreerd contract verschuift een groot deel van de ontwerpbeslissingen naar de opdrachtnemer. Deze verschuiving heeft consequenties voor de inhoud van het contract en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Initiatief, ontwikkeling en uitvoering

Twee belangrijke geïintegreerde contractvormen zijn Engineering & Construct en Design & Construct. Bij het Engineering & Construct contract is opdrachtnemer verantwoordelijk voor alleen het uitvoeringsontwerp (UO). Bij Design & Construct is opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ontwerp als de uitvoering (DO en UO).

Actualisatie

Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van de UAV-GC 2005. De conceptteksten UAV-GC 2020 zijn beschikbaar op de website van CROW.

Meer informatie?

In dit artikel van Tim Aarsen staat er een uitgebreide uitleg over de verschillen in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen een UAV- en een UAV-GC-contract. Daarnaast is het altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen, wanneer je meer informatie wenst.