Wat is een Nota van inlichtingen en wat moet je ervan weten?

Aanbesteden is een vak apart en meestal vragen bedrijven ondersteuning bij bureaus die hierin zijn gespecialiseerd. Alsnog zul je vaak te maken krijgen met een Nota van Inlichtingen. Wat is een Nota van Inlichtingen en wat kun je ermee? Op deze website vind je meer informatie over hoe wij je kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je meer informatie over de Nota van Inlichtingen.

Wat is een Nota van Inlichtingen?

In de aanbestedingsdocumenten staan vaak tegenstrijdige feiten of onduidelijkheden. Ook hebben deelnemende partijen zelf vragen over wat wel en niet mag in het plan. Ze krijgen dan ook de kans om vragen te stellen aan de opdrachtgever die zijn antwoorden formuleert in een Nota van Inlichtingen (NvI). Dit is een aanvulling op de eerdere aanbestedingsstukken. De vragen worden geanonimiseerd gesteld, de opdrachtgever en de andere deelnemers weten dus niet wie de vraag stelt. Alle vragen en alle antwoorden gaan naar alle deelnemende partijen. Zo heeft iedere partij dezelfde informatie om een kwalitatief plan op te stellen.

Data voor de Nota van Inlichtingen

Aan de Nota van Inlichtingen zijn nog meer regels verbonden. Zo is van tevoren vastgesteld voor welke datum de vragen mogen worden gesteld en ook voor welke datum de vragen moeten zijn beantwoord. Dit laatste moet uiterlijk zes dagen voor de deadline van de indiening. Bij een Europese aanbesteding moet de Nota van Inlichtingen uiterlijk tien dagen voor datum van indiening worden gestuurd door de aanbestedende partij. Bij sommige tenders worden twee vragenrondes ingepland en krijg je dus twee Nota’s van Inlichtingen.

Strategisch inzetten Nota van Inlichtingen

Het is handig dat je alle vragen kunt stellen aan de aanbestedende partij om een zo goed mogelijk plan in te dienen. Maar je concurrent kijkt mee, die krijgt immers ook de antwoorden op jouw vraag. Zo maak je via de Nota van Inlichtingen de ander soms wijzer over een probleem dat hij zelf misschien nog niet heeft geconstateerd. Je wilt ook niet dat de andere deelnemers via de Nota van Inlichtingen in de positie komen dat ze weten wat je van plan bent. Het kan soms dus gunstiger zijn om je vraag helemaal niet te stellen. Of om een strategische vraag te stellen en zo je concurrent de wind uit de zeilen te nemen.

Meer informatie over Nota van Inlichtingen bij aanbestedingen?

Wil je meer weten over hoe je de Nota van Inlichtingen kunt inzetten in je strategie bij aanbestedingen en hoe wij je daarbij kunnen helpen? Kijk voor meer informatie op deze website of neem direct contact met ons op.