NAAM PROJECT

Over de aanbesteding

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Opdrachtgever
Twee ministeries naar niveau 3 op de CO2-Prestatieladder
Project
De Duurzame Adviseurs (DDA)
Klant
Aanbestedingsplan schrijven
Geleverde dienst(en)
BZ: Raamovereenkomst
MJenV: Overeenkomst
Projecttype
BZ: 4 jaar
MJenV: 9 maanden
Looptijd

Wat houdt het project in? 

BZ: Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft de ambitie om de CO2-prestatieladder binnen de eigen organisatie op niveau 3 te implementeren en certificeren. Zo bouwen zij aan een volwaardig CO2-managementsysteem waarmee gestuurd kan worden op het realiseren van CO2- reductiedoelstellingen.

Binnen deze Opdracht valt de advisering, begeleiding en coaching bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder op niveau 3, uiterlijk in 2023. Ook de ondersteuning bij het behalen van de certificering valt onder deze Overeenkomst. Er bestaat een mogelijkheid tot uitbreiding van de Opdracht: wellicht dat in de toekomst ook niveau 4 of zelfs niveau 5 op de CO2-prestatieladder moet worden behaald onder deze Overeenkomst, inclusief certificering.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of certificering op niveau 4 en 5 daadwerkelijk zal gebeuren. 

 

MJenV: Het MJenV wil vanuit haar maatschappelijke positie actief bijdragen aan een duurzame samenleving, aan de rijksbrede doelen op het gebied van duurzaamheid en aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de erop volgende afspraken.

Het MJenV heeft daarom in 2021 een ecologische CO2 voetafdruk laten maken van alle organisaties die deel uitmaken van het ministerie. Nu is het tijd voor de volgende stap; voortvarend werken aan de reductie van de CO2 emissies. MJenV gaat hiervoor, conform het rijksbrede besluit, de CO2 Prestatieladder (niveau 3) toepassen.

Om het implementatie proces aan de zijde van MJenV te begeleiden wordt (zoals in deze opdracht omschreven) een adviseur implementatie CO2 Prestatieladder gezocht. 

“Ik merkte echt het commitment dat jullie erin stoppen, jullie bijten je echt vast in zo’n stuk”
Naam klant
FUNCTIE KLANT

Wat hebben we gedaan? 

De deadline van de aanbesteding komt al snel, binnen 10 dagen moeten er 2 plannen klaar liggen voor het inleveren. We starten daarom een light-proces op met een schrijver en een strateeg. We beginnen daarin direct met een middag sparren bij de klant. In een rap tempo leren we elkaar kennen en wisselen we ideeën uit.

Wij zijn in dit proces het verlengde van het team van de klant, dus de deadline voelt voor ons net zo urgent, zoals ook de projectmanager van de klant ervaart: “Ik merkte echt het commitment dat jullie erin stoppen, jullie bijten je echt vast in zo’n stuk”. Het vergt wat afstemming, maar aan het einde van de middag hebben we een goed idee van de winnende strategie. En dan is het een kwestie van schrijven, schrijven, schrijven. 

Na een week schrijven tot de vonken van het toetsenbord afsprongen, ligt er een mooie eerste versie van het plan. In de reviewsessie met de klant komen er nog een paar goede feedbackpunten om te verwerken.

Zo werken we echt samen aan het leveren van de beste kwaliteit en een passende tone of voice. De dag van inlevering bespreken we samen de allerlaatste punten nog, om te zorgen dat iedereen tevreden is over de oplevering. Daarna kan de klant het inleveren. Naast het plan van aanpak dienen er nog meer documenten ingeleverd te worden. Om DDA hierbij te ondersteunen begeleiden we ook het voltooien en inleveren van de gevraagde documenten. 

Wat was opvallend bij deze aanbesteding?

De korte doorlooptijd zorgt voor een extra gevoel van urgentie, maar door de soepele samenwerking en snelle communicatie met het team van de klant verliep het vlot. We hebben hierdoor in 10 dagen tijd heel veel van elkaar geleerd.  

Vragen over deze opdracht? Neem contact op met onze tenderstrateeg

Collega Jeffrey

Heel Nederland
Kantoor in Zeist

Meer referentieprojecten

Bouwteam renovatie ophaalbrug Suisendijk

De gemeente Goeree-Overflakkee selecteert een installateur met nautische kennis als bouwteampartner voor de renovatie van de Ophaalbrug Suisendijk.

ROK Interim-Management en Organisatieadvies

We hielpen een bekend inkoop- en interim management bureau in Nederland met het inschrijven op een Raamovereenkomst van de ministeries.

Tijdelijke bruggen A9

We hielpen Janson Bridging met het maken van een tenderdocument voor combinatie VEENIX. Het betrof een B2B-voorstel voor de huur van 8 gigantische, tijdelijke bruggen die in én over de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen. Je kunt ze inmiddels rijdend over de A9 zien liggen!