Social return in technische tenders, waar moet je aan denken?

Wil je met je bedrijf een bijdrage leveren aan het sociale welzijn van andere mensen? Vind je dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving? Met social return willen bedrijven dan ook meer kansen creëren voor kwetsbare mensen. Vaak wordt in tenders gevraagd naar jouw sociale bijdrage voor de maatschappij, deze stad of deze organisatie. Wil je weten hoe jij social return kunt implementeren in je organisatie of hoe je dit kunt toepassen in je EMVI-plan? Tenderteam heeft ervaring met het meedenken over social return in technische tenders. Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je enkele tips voor social return in technische tenders.

Social return: waar hebben we het dan over?

Als wordt gevraagd naar social return in een tender mag je dat vaak zelf invullen. Het kan zijn dat je alleen hoeft aan te tonen dat je social return toepast in je bedrijf. Soms wordt gevraagd social return specifiek op een project toe te passen. Wat is er dan allemaal mogelijk? Je kunt denken aan werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt zelf deze mensen in dienst nemen (of al hebben), of kiezen voor onderaannemers die deze mensen een kans bieden. Naast het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kun je ook denken aan andere sociale opgaven. Bijvoorbeeld door leerplekken te creëren, of bij te dragen aan armoedebestrijding of gezondheidsbevordering voor specifieke doelgroepen.

Social return: afstand tot de arbeidsmarkt

De term ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ moet je trouwens breed zien. Meestal wordt gedacht aan mensen met een handicap, maar mensen met ‘stoornissen’ als PPDNOS of autisme vallen hier ook onder. Zij kunnen zich vaak minder makkelijk handhaven op de gemiddelde werkvloer omdat zij zich moeilijker kunnen concentreren of te weinig flexibel zijn. Met social return krijgen zij werkplekken aangeboden, waar zij hun talenten kunnen inzetten zonder dat ze worden afgeserveerd op hun mindere (sociale) punten. Vaak hebben zij juist specifieke eigenschappen die hen enorm goed maaken in bepaalde vakgebieden. Denk aan een werknemer in het autistisch spectrum die werkt als data-analist.

Social return en prestatieladder PSO

De overheid doet steeds meer om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Ook in overheidstenders zie je steeds vaker de vraag naar social return terugkomen, vaak als contracteis. Dit wordt na gunning onderdeel van het contract. Het komt ook voor dat social return in aanbestedingen is opgenomen als gunningscriterium (of subgunningscriterium). De wijze waarop je invulling geeft aan social return kan zichtbaar worden in de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Heb je een erkenning op de prestatieladder (vier niveaus), dan doe je meer dan gemiddeld om werkgelegenheid of groei te creëren voor kwetsbare groepen.

Meer weten over social return in jouw tenders?

Wil je meer weten over social return in tenders? Wil je weten hoe jij social return een plek kunt invullen in jouw EMVI-plan? Of welke maatregelen voor social return jij in dit specifieke project kunt inzetten? Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact met ons op.