UAV(-GC): de voorwaarden bepalen de uitvoering

Vrijwel alle grote projecten grond-, weg- en waterbouw worden juridisch vastgelegd volgens ofwel de UAV (2012) ofwel UAV-GC (2005). Het is dan ook zeer aannemelijk dat je een van deze termen tegenkomt in een tender waar je je op in wilt schrijven. In dit artikel richten we ons met name op de UAV-GC – een specifieke vorm van UAV. Wil je weten wat UAV(-GC) inhoudt? Lees dan vooral verder!

Wat is UAV (2012)?

We kunnen het niet over UAV-GC hebben zonder dat we eerst verklaren wat de UAV zijn. UAV staat voor Uniforme Algemene Voorwaarden. Kort gezegd zijn de UAV de algemene juridische voorwaarden die gebruikt worden bij het vormen van een contract bij grote, traditionele bouwprojecten in Nederland. Deze UAV zijn ontworpen in een samenspraak tussen de opdrachtgevers (in veel gevallen de overheid) en opdrachtnemers (bijv. aannemers) die aan zulke bouwprojecten werken.

Bij traditionele bouwprojecten kun je denken aan een situatie waarbij de opdrachtgever voortdurend de regie voert over de ontwikkeling en het project, en de opdrachtnemer is daarbij slechts verantwoordelijk voor de uitvoering. In dit geval ligt het risico van het desbetreffende (bouw)project voornamelijk bij de opdrachtgever.

Wat is dan UAV-GC (2005)?

Het is in de wereld van grote bouwprojecten normaal geworden dat opdrachtnemers niet alleen meer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een project, maar al bij het ontwikkelen van een oplossing de regie in handen nemen. Dit betekent in de praktijk dat er meer ontwerpvrijheid en meer mogelijkheden tot advies geven bij komen voor de opdrachtnemer. Tegelijkertijd verschuift ook een deel van de verantwoordelijkheid hiermee, als opdrachtnemer draag je nu dus ook andersoortige risico in het project. Overigens is er een andere contractvorm waarin je als opdrachtnemer nog meer invloed hebt op het het ontwerp, namelijk het bouwteam.

De toevoeging Gc is in die context zeer relevant, het staat namelijk voor Geïntegreerde contracten.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende fases die een UAV-GC-contract kan omvatten: initiatief, ontwikkeling, uitvoering, onderhoud. 

De meest voorkomende geïntegreerde bouworganisatievormen hebben we in een andere artikelen al eens beschreven: Het twee-fasen-contract. Het bouwteam, het twee-fasen-contract en design & construct zijn allemaal vormen van geïntegreerde contracten. De opdrachtnemer is  daarbij (bijvoorbeeld) zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ontwerp als de uitvoering, en draagt als gevolg daarvan ook het grotere deel van het risico bij een bouwproject.

Door de jaartallen denk je misschien dat de UAV-GC voor de UAV komt, dat is niet zo. De UAV uit 2012 is een nieuwere versie van een document dat al aan het eind van de vorige eeuw gebruikt werd. Mocht je de UAV-GC (2005) graag willen lezen, dan vind je die: hier.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je aanbesteding?

Onze tenderspecialisten weten nog veel meer over UAV-Gc en kunnen jou goed op weg helpen. Wil je graag eens sparren met een van onze tenderspecialisten? Neem direct contact met ons op!