Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Wie zich bezighoudt met tenderen komt in aanraking met Rijkswaterstaat (RWS), dat kan bijna niet anders. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat RWS een van de grote spelers is op de markt. Om de markt zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en plannen, hebben zij het voornemen om minstens 3 keer per jaar een actuele inkoopplanning te publiceren. In dit artikel bespreken we de meest recente inkoopplanning van maart 2021. Wil je weten waar de overheid ‘ons’ geld aan uitgeeft? Lees snel verder!

Een overzicht

Rijkswaterstaat is volgende de laatste, geactualiseerde inkoopplanning van plan om met een totaal van 166 aanbestedingen, schrik niet, 5.298.900.000 euro uit te geven aan nieuwe projecten. Deze aanbestedingen zijn verdeeld over zes categorieën. In het vervolg van dit artikel staan we even stil bij elke categorie en lichten we het grootste, meest kostbare project eruit, zodat je een goed beeld krijgt bij de werkzaamheden die RWS van plan is aan te besteden.

1. GWW Werken

De eerste categorie, en veruit de grootste, zijn de GWW Werken, ofwel: Grond-, Water- en Wegwerkzaamheden. De verwachte uitgave binnen deze categorie is bijna 5 miljard (4.961.000.000) verspreid over 79 aanbestedingen. Het grootste project met geschatte kosten van 800 miljoen euro is de A27 bij Houten-Hooipolder, waar Verkeerssystemen weginfra, Civiele betonbouw droog en wegverhardingsconstructies op de planning staan. De volgende 17 plaatsen op de lijst worden gedeeld door allerlei water- en wegwerkzaamheden die per project zo’n 300 miljoen euro kosten!

2. GWW Levering en diensten

Voor de categorie leveringen en diensten rondom GWW staat een totaalbedrag gepland van 51,75 miljoen euro verspreid over 23 aanbestedingen. Twee projecten delen een verwacht kostenplaatje van 10 miljoen euro. Ten eerste een levering: vaarwegmeubilair, grote drijvende markeringen om precies te zijn. De andere is een dienst, te weten onderhoud aan de (PPO BOO) stormvloedkeringen KT1, waar MLK en HK vervangen moeten worden en er onderhoud uitgevoerd moet worden.

3. Kennis

De derde categorie is de kleinste kostenpost, met maar 7 aanbestedingen en een bedrag van 4,45 miljoen euro. Het grootste project betreft hier het inzetten van kennis op het gebied van veiligheidsonderzoeken. Er is voor deze onderzoeken vraag naar kennis op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Geschatte kosten? 1,25 miljoen euro.

4. Informatievoorziening

De vierde categorie, informatievoorziening, is de één na grootste na GWW Werken. Het gaat hier om 15 aanbestedingen met een totaalbedrag van 181 miljoen euro. Het grootste project heeft betrekking op ICT diensten en advies, meer specifiek DARC22 (dienst applicaties RWS contract).  Het betreft hier een dienstverleningscontract om de ICT systemen van RWS te verzorgen.

5. Bedrijfsvoering

In deze vijfde categorie, waar het gaat om bedrijfsvoering, staan er 8 aanbestedingen gepland voor een totaalbedrag van 31,8 miljoen euro. Ook in deze categorie een gedeelde ‘eerste’ plek. Ten eerste het werk aan de renovatie en nieuwbouw van wegensteunpunten voor een verwacht bedrag van 10 miljoen euro. En in het andere geval gaat het om de levering van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in een wagenpark, met ook geschatte kosten van 10 miljoen euro.

6. Ingenieursdiensten

Voor de ingenieursdiensten heeft RWS 34 aanbestedingen op de planning met een berekend totaalbedrag van 68,9 miljoen euro. In dit geval zijn er vier projecten tegelijkertijd de grootste, allen met een verwachte uitgave van 10 miljoen euro: planuitwerking en voorbereiding van project mb2.0 met betrekking tot natte centrales Maasobjecten, twee keer projectbeheersing van de A27 Houten-Hooipolder en Multidisciplinaire projectbeheersing van de A4 Corridor bij Haaglanden-N14.

Meer weten over de inkoopplanning van RWS?

De conclusie was al vanaf het begin duidelijk: als je bezig met tenderen kun je niet om RWS heen. Via deze link vind je de hele inkoopplanning van RWS, met daarbij aanvullende informatie op verschillende gebieden.

Verder staan onze tenderstrategen– en schrijvers klaar om met je mee te kijken naar de inkoopplanning en mee te denken hoe je je het beste kunt inschrijven op de aanbestedingen van RWS! Voor meer informatie kun je terecht op onze website of je kunt direct contact met ons opnemen.