Wat is de Aanbestedingswet en wat moet je ervan weten?

De Aanbestedingswet is een vertaling van Europese richtlijnen voor aanbesteden met enkele toevoegingen vanuit de Nederlandse regelgeving. Ga je meedoen aan een aanbesteding? Wat betekent de Aanbestedingswet voor jou en wat moet je weten? Op deze website vind je meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij aanbestedingen. Op deze pagina vind je meer informatie over aanbesteden en de Aanbestedingswet.

Wat staat er in de Aanbestedingswet?

De Aanbestedingswet beschrijft de regels en procedures voor aanbesteden in Nederland, zowel onder als boven Europese drempelbedragen. Richtlijnen van de Europese Unie regelen dat opdrachten die meer opleveren dan een bepaald drempelbedrag, Europees aanbesteed moeten worden. Dat wil zeggen dat Europese bedrijven in staat moeten worden gesteld om in te dienen. In Europa is geregeld welke drempelbedragen gelden voor welke branches. Dit staat allemaal in de Aanbestedingswet. Daarnaast staan hierin de procedures voor aanbestedingen die onder de drempelbedragen uitkomen.

Wijzigingen in de Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet wordt regelmatig verder uitgewerkt of verbeterd. Bepalingen uit de Aanbestedingswet worden verder uitgewerkt in de Aanbestedingsbesluiten, die gelden als Maatregelen van Bestuur. Zo is op 1 juli 2016 een herziene Aanbestedingswet 2012 ingevoerd om de Aanbestedingswet te moderniseren en toegankelijker te maken voor het MKB. Dit past bij het beleid van Europa dat gefocust is op slimme, duurzame en inclusieve groei. Per 1 januari 2020 zijn er meer wijzigingen doorgevoerd in de Aanbestedingswet. De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bijvoorbeeld omlaag gegaan.

Rekening houden met de Aanbestedingswet

Bij een aanbesteding laat een opdrachtgever weten dat hij een werk wil laten uitvoeren en hij vraagt aan belangstellende bedrijven om in te schrijven met een plan en een prijs. Volgens de Aanbestedingswet kan dit op verschillende manieren, dus de opdrachtgever geeft in zijn aanbestedingsleidraad aan in welke vorm hij de plannen wil ontvangen. Hij beschrijft bijvoorbeeld de minimumeisen en de selectie- en gunningscriteria. Die moeten in verhouding staan tot de opdracht (Proportionaliteitsbeginsel). Daarvoor heeft de opdrachtgever goed inzicht nodig in de markt en in het product. Dat blijkt niet altijd het geval. Een dubbelcheck op de vraag en de criteria is van belang om te begrijpen wat de opdrachtgever wil.

Meer informatie over aanbesteden en de Aanbestedingswet?

Wil je meer weten over de Aanbestedingswet? Wil je weten hoe wij jou helpen de aanbesteding juist te interpreteren om zo de winnende tender voor je te schrijven en vorm te geven? Kijk voor meer informatie op deze website of neem direct contact met ons op.