Wat is de impact van corona op Tenders?

Het covid-virus heeft op allerlei verschillende manieren een grote impact gehad op onze levens. In dit artikel bespreken we de gevolgen van de corona-crisis op aanbestedingen. Dit doen we aan de hand van de analyse van aanbestedingen van Pianoo, het expertisecentrum voor aanbestedingen. Wil je meer weten over de impact van corona op nieuwe en lopende aanbestedingen? Lees verder!

Het onderzoek van Pianoo

Het is van belang om te vermelden dat het om een onderzoek uit januari 2021 gaat, waarin de aanbestedingen van 2020 worden vergeleken met 2019. Er is gekeken naar de Europese aanbestedingen (85% van de gepubliceerde opdrachten) op basis van de aankondigingen die zijn gedaan op Tenderned.  Het onderzoek richt zich op nieuwe aanbestedingen, rectificaties en voortijdige beëindigde aanbestedingen. Waarbij de aanbestedingen onderverdeeld zijn in drie verschillende categorieën: werken, leveringen en diensten.

De hoogtepunten

  • De nieuwe aanbestedingen in 2020 schommelden van week tot week, toch lag het gehele najaar het aantal aanbestedingen telkens boven het weekgemiddelde van 2019 (105 aanbestedingen per week).
  • Het aantal rectificaties lag het hele jaar onder het gemiddelde (33 per week) van 2019. Na de verscherpte maatregelen van week 12 was er een forse toename te zien van het aantal rectificaties. Wat er vermoedelijk mee te maken heeft dat opdrachtgevers opgeroepen waren – door de overheid – om de termijnen van hun aanbesteding onder de loep te nemen en de voortgang erin te houden.
  • De afgebroken aanbestedingen bleven vrijwel het gehele jaar rond het gemiddelde van 2019 (15 per week). Alleen in week 12 – na de aangescherpte maatregelen – en in week 46 en 49 was het aantal afgebroken tenders opvallend hoog. Met respectievelijk twee keer 25 en 21 afgebroken aanbestedingen per week.

Werken

Voor opdrachten in bouw- en infrastructuur schommelt het aantal nieuwe aanbestedingen in 2020 het hele jaar sterk. In december zakt het totaal aantal nieuwe aanbestedingen onder het weekgemiddelde van 2019. Ook qua rectificaties is er een schommeling te zien – boven én onder het gemiddelde van 2019 (3 per week). Ook daar is in week 12 een sterkte stijging te zien (11 stuks). Het aantal afgebroken opdrachten laat een normaal beeld zien ten opzichte van 2019, er zijn bijvoorbeeld niet meer aanbestedingen afgebroken na de maatregelen van week 12.

Leveringen

Het aantal leveringen schommelt wel het hele jaar, maar blijft desondanks overwegend boven het gemiddelde van 2019 (32 per week). In de rectificaties is de impact van corona goed te zien. Het aantal ligt regelmatig boven het weekgemiddelde van 2019 (10 per week). Wat opvalt is het aantal rectificaties (28 stuks!) na de maatregelen van week 12. Ook worden er in 2020 overwegend meer aanbestedingen afgebroken dan het gemiddelde van  2019 (4 per week).

Diensten

Ook in het aantal nieuwe diensten is in 2020 geen wezenlijk verschil te zien ondanks corona, het aantal nieuwe aanbestedingen schommelt onder en boven het weekgemiddelde van 2019 (65 per week). Wel zijn er beduidend meer rectificaties te noteren ten opzichte van 2019 (20 per week). Tussen week 12 en 15 was het aantal rectificaties het hoogst. Het aantal afgebroken in 2020 week niet of nauwelijks af van het weekgemiddelde in 2019 (10 per week).

Conclusie

Hoewel je in deze rapportage her en der de invloed van Corona ziet, valt de impact over het algemeen mee. De markt lijkt te hebben beantwoord aan het streven van de overheid om de aanbestedingen waar mogelijk doorgang te laten vinden om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden.

Als je geïnteresseerd bent in de analyse van Pianoo: Je vindt de analyse hier, inclusief downloadbare en bruikbare datasets.

Meer weten over aanbesteden?

Bovendien staan onze tenderstrategen– en schrijvers klaar om je vragen te beantwoorden over aanbesteden! Voor meer informatie kun je terecht op onze website of je kunt direct contact met ons opnemen.